09.05.2010 – Esquibien (iii)

Als vervolg van Esquibien (i) en Esquibien (ii) zijn hier een aantal foto’s van de natuur rondom het vakantiehuis en de lokale demonstratie van roofvogels en bijzondere vissen. Bijelkaar heb ik zo’n 1100 foto’s gemaakt van met name het vogelspotten. De vogels die ik gefotografeerd heb zijn: grasmus, graspieper, grauwe gors (grote foto), heggenmus, kneu, koekoek, meeuwen, merel, roodborsttapuit, tuinfluiter, vink, winterkoning en zanglijster. Daarnaast kregen we nog een kort bezoekje van de vuursalamander.
Total views: 361

Leave a Reply