1 – Introductie: Natuur En Karakter Van God

🕗 Periode 1 / Dag 1 – 🌲Pad 1. Natuur En Karakter Van God   –   📌 Joh. 3:16 ◀ | 

📖 Deut. 6:1-25 (vs. 10: God is de enige koning)

“Waarom zit je zo tegen me aan te praten?” zei Ian uitdagend. “Zie je niet dat ik gewoon een stickie zit te roken?”. Ergens in een cafe in Amsterdam reageerde Ian een beetje geirriteerd tegen de christen die hem van Jezus wilde vertellen. “Ik wilde je graag laten weten dat Jezus van je houdt”, antwoordde de man. Terwijl ze zo in gesprek raakten, probeerde de man te kijken of Ian in God geloofde. Hij vroeg of hij wel eens bad. “Natuurlijk, ik bid elke dag met Hem”, antwoordde Ian. Na een aantal minuten geluisterd te hebben naar de levenswijze van Ian en zijn geloof in God, vroeg hij: “Hoe zou God over je levenswijze denken? Is hij blij over je wat je doet?”. “Ja, natuurlijk, waarom niet. Volgens mij mag je van God zelf bepalen wat wel of niet mag” zei Ian terug.

Ian deed wat heel veel mensen tegenwoordig doen, en door de hele geschiedenis al gedaan hebben: hij stelde zijn eigen beeld van God samen. Vaak bedenken mensen hoe God ergens over denkt, zodat dat bedachte idee hen toestaat om te leven zoals ze dat willen. Toch leren we God niet kennen door het maken van onze eigen ideeën over Hem. We kennen God omdat Hij Zich aan ons laat zien door Zijn Woord, de Bijbel. Als we lezen over wat God vroeger deed: in de aanbiddingen in de Psalmen, of de boeken in het Oude Testament die door de profeten zijn geschreven, of de brieven van de apostelen in het Nieuwe Testament, dan zien we wie God is en hoe Hij doet. En meer dan dat, we leren wie God is als we lezen over Jezus en wat Hij zei en deed. We zien dat God onveranderlijke eigenschappen heeft. Bijvoorbeeld, Hij heeft altijd al bestaan en zal altijd blijven bestaan. We zien ook dat hij Almachtig is en dat Hij alles weet wat er te weten is. Deze eigenschappen noemen we de natuur van God.

Andere eigenschappen laten het karakter van God zien. Die hebben betrekking op de manier waarop Hij besluit om te handelen. Bijvoorbeeld, ondanks dat God Almachtig is en kan doen wat Hij wil, is Hij altijd vol liefde geweest en zal Hij altijd vol liefde blijven. Hij is vriendelijk, ontfermend, rechtvaardig en geduldig. Niets of niemand heeft God zo gemaakt. Hij heeft er voor gekozen Zijn geweldige natuur zo te gebruiken wat het beste is voor Hem en voor ons. Mensen hebben door de eeuwen heen ontelbaar veel goden gemaakt maar God heeft Zichzelf geopenbaard als volmaakt, al onze grandioze ideeën ver te boven. Deut. 6:1-25 (over de natuur en het karakter van God) bevestigt dat God van nature een persoonlijke en oneindige God is. Het laat ook zien dat God liefde, heilig, goed, rechtvaardig, trouw, bewogen, genadig, geweldig, nederig, hoffelijk, wijs en oneindig veel meer is. In feite is Hij zowel de bron als de betekenis van alle positieve eigenschappen. Als we deze gedeeltes lezen en de Heilige Geest vragen om God aan ons te openbaren, dan zal God ons leven veranderen en dan zal je God danken dat Hij je niet tevergeefs laat zoeken. God heeft de grootste liefde al laten blijken: Hij koos er voor om Zichzelf aan ons te openbaren. Denk er eens over na hoe groot de liefde van God voor jou persoonlijk is.

🕗 Periode 1 / Dag 1 – 🌲Pad 1. Natuur En Karakter Van God   –   📌 Joh. 3:16 ◀ | 

Print

Comments are closed.