7 – God Als Drie Personen

🕗 Periode 1 / Dag 7 – 🌲Pad 1. Natuur En Karakter Van God   –   📌 Joh. 3:16  | 

📖 Joh. 14:15-31 (vs. 26: God is Drie-enig)

Dit vers in het evangelie van Johannes geeft ons een duidelijk beeld van God. Hij bestaat uit drie unieke personen ? de Vader, de Zoon Jezus en de Heilige Geest. De Bijbel vermeldt dit zonder een uitleg te geven hoe dat nou precies in elkaar zit. Door de eeuwen heen zijn er honderden boeken geschreven om de Drie-eenheid van God te verklaren. Voor mensen is het moeilijk te begrijpen, maar het is een belangrijke Bijbelse waarheid.
God te kennen als ‘drie in een’ helpt ons om bijvoorbeeld te begrijpen hoe God lief kon hebben toen er nog geen mensen waren. Hij is liefdevol omdat Hij altijd al drie personen in een was, elke persoon van deze Drie-eenheid hield en diende de andere twee. Vanuit God zelf heeft Hij altijd eenheid, liefde, vriendschap en nooit zelfzucht laten zien. Als God een persoon zou zijn, zou Hij als zelfzuchtig en eigenzinnig kunnen worden bestempeld. Maar elk van de personen in de Drieeenheid heeft de ander gediend; daarom is zijn gebod om lief te hebben geloofwaardig.

🔨 De Bijbel laat zien dat de leden van de Drie-eenheid elk hun eigen verantwoordelijkheid hebben t.o.v. de wereld. Weet je wat hun rollen zijn?

🕗 Periode 1 / Dag 7 – 🌲Pad 1. Natuur En Karakter Van God   –   📌 Joh. 3:16  | 

Print

Comments are closed.