9 – De Sleutel Naar Gods Karakter

🕗 Periode 1 / Dag 9 – 🌲Pad 1. Natuur En Karakter Van God   –   📌 Joh. 3:16  | 

📖 Openb. 4:1-11 (vs. 8b: Zijn Heiligheid is ons fundament)

De apostel Johannes was niet de eerste die het voorrecht had om een kijkje in de hemel te nemen. In het oude testament was aan de profeet Jesaja een visioen gegeven wat ongeveer gelijk was aan dat wat Johannes mocht zien (Jes. 6:2-3). Zowel Johannes als Jesaja hadden de geweldige ervaring van het zien van de plaats waar God Zijn troon heeft. Ze zagen beiden dat God voortdurend omringd is door speciale engelen die er zijn om Hem te prijzen. De belangrijkste manier waarop zij Hem aanbidden is het onder de aandacht brengen van Gods Heiligheid. Gods Heiligheid is de basis, het fundament, waarop het hele heelal rust. Als Hij ooit iets zou doen dat egoïstisch of onrechtvaardig is, zou alles uit elkaar beginnen te vallen. Maar God, met al zijn kracht en andere oneindige vaardigheden, heeft nooit iets fout of slecht gedaan en Hij zál ook nooit iets doen wat slecht is. We zullen altijd in staat zijn om Hem te vertrouwen en Hij zal ons altijd inspireren om te bidden en onszelf te heiligen, want Hij is Heilig.

🔨 Vraag God om je te helpen heiliger te worden, zoals Hij.

🕗 Periode 1 / Dag 9 – 🌲Pad 1. Natuur En Karakter Van God   –   📌 Joh. 3:16  | 

Print

 
Don`t copy text!