11 – Waarom Er Een Hel Moet Zijn

🕗 Periode 1 / Dag 11 – 🌲Pad 1. Natuur En Karakter Van God   –   📌 Joh. 3:16  | 

📖 Openb. 20:11-15 (vs. 15: Zijn gerechtigheid zal worden gedaan)

Sara hield ervan om naar de kerk te gaan maar het maakte haar onrustig van binnen als de voorganger sprak over de hel en dan vertelde dat God echt mensen daar heen zou sturen. Sara ging met haar zorg naar haar jeugdleider die haar wat harde vragen stelde. “Het is duidelijk dat er slechte mensen op aarde zijn. Waar vind jij dat die naar toe zouden moeten gaan als zij sterven? Als zij naar de hemel zouden gaan, hoe zou dat dan nog steeds hemel kunnen blijven als zij daar ook kwaad zouden doen? Zou er, omdat zij God hebben afgewezen, dan niet een plaats moeten zijn waar zij heen kunnen gaan en gescheiden zijn van Hem?” Sara realiseerde zich dat als God rechtvaardig zou zijn, er ook een hel moet wezen. Er moet een plaats zijn buiten Gods aanwezigheid voor diegenen die Hem hebben afgewezen. En die plaats moet een verschrikkelijke plaats zijn als het bevolkt wordt door mensen die niets van God willen weten. Zonder zijn liefdevolle aanwezigheid zou het kwade in de slechte mensen alleen maar erger worden en de hel maken tot de meest afschuwelijke plaats die maar denkbaar is. Het is de enige manier om zeker te zijn dat mensen die God willen dienen, voor eeuwig bij Hem kunnen zijn. En op een manier en in een plaats die niet verpest zal worden door het slechte.

🔨 Wat is jouw beeld van de hel? Lijkt het op wat er in Openb. 21:8 staat beschreven?

🕗 Periode 1 / Dag 11 – 🌲Pad 1. Natuur En Karakter Van God   –   📌 Joh. 3:16  | 

Print

Comments are closed.