18 – Waar Onze Eindbestemming Begint

🕗 Periode 1 / Dag 18 – 🌲Pad 1. Natuur En Karakter Van God   –   📌 Rom. 8:1  | 

📖 Hand. 17:24-28 (vs. 28: Wij zijn uit God voortgekomen)

De wereld bestaat omdat God het wilde laten bestaan. Vanaf het allereerste begin had Hij een doel en een bestemming voor Zijn schepsels. Dit is de plaats waar onze eindbestemming begint. Hoewel, Genesis 1:1 is niet het echte begin van al het bestaan; het is maar één begin. Het is het begin van het stoffelijke universum, het begin van Gods schepping van leven en van de mens. Maar God was er vóór Genesis 1:1. Het doel van alle dingen vloeit voort uit wie God is. Zijn drievoudige persoonlijkheid staat centraal met betrekking tot wie God is en tot Zijn bedoelingen en Zijn schepping. Voordat het allereerste ding geschapen werd bestond God al uit drie personen; De Vader, De Zoon en De Heilige Geest. Alles wat God ooit heeft gedaan en ooit zal doen, vloeit voort uit Zijn eeuwige liefdesrelatie. God maakte de liefde niet, Hij is Liefde. God heeft relatie niet uitgevonden, maar Hij is altijd in relatie geweest. Relatie is de hoogste prioriteit, het eerste streven en het grootste verlangen van God. Dat zou het ook voor ons moeten zijn. God heeft ons niet zomaar gemaakt om dingen voor Hem te doen maar om van Hem te houden en hem te eren zoals kinderen hun ouders eren. Ons gehele leven zou gebaseerd moeten zijn op een intieme relatie met de God van relaties.

🔨 Hoe krijg je intimiteit met God?

🕗 Periode 1 / Dag 18 – 🌲Pad 1. Natuur En Karakter Van God   –   📌 Rom. 8:1  | 

Print

Comments are closed.