22 – Zoekers Zullen Hem Vinden

🕗 Periode 1 / Dag 22 – 🌲Pad 1. Natuur En Karakter Van God   –   📌 Rom. 8:1  | 

📖 Matt. 7:7-8Jer. 29:11-13 (Hij wil door ons gekend worden)

Er is van alles waarover we kunnen opscheppen of trots over kunnen praten, onze intelligentie, rijkdom, er goed uit zien, kracht of wat je hebt bereikt. Het enige wat echt belangrijk is voor God is onze relatie met Hem. Paulus zei dat zijn hoogste doel was: “Opdat ik Christus mag winnen” (Filip. 3:8). God is een God die door ons gekend wil worden, en het geweldige is dat iedereen Hem kan leren kennen. Hij verklaart in Spreuken 8:17: “Ik heb lief wie Mij liefhebben, wie Mij ijverig zoeken, zullen Mij vinden”. God zoeken is de sleutel tot het kennen van Hem. En wanneer wij Hem zoeken zullen wij niet teleurgesteld worden. Wij zullen een liefdevolle God vinden met een foutloos karakter. Wij zullen een God kennen die geniet van vriendelijkheid, rechtvaardigheid en trouw. Hem te kennen is om lief te hebben en gevoed te worden door Zijn geschreven Woord, de Bijbel. Hem kennen is Hem volgen in vriendschap zoals Mozes deed in de tent der samenkomst (zie Ex. 33:7-11). En Hem kennen is Hem aanbidden zoals David deed in de grotten en voorhoven in Israël (zie Psalm 65; 84).

🔨 Wat doe jij om God te leren kennen? Volg Hem zoals je een vriend die je heel erg waardeert zou volgen.

🕗 Periode 1 / Dag 22 – 🌲Pad 1. Natuur En Karakter Van God   –   📌 Rom. 8:1  | 

Print

Comments are closed.