23 – Wat God Wil Van Ons

🕗 Periode 1 / Dag 23 – 🌲Pad 1. Natuur En Karakter Van God   –   📌 Rom. 8:1  | 

📖 Matt. 22:34-40 (vs. 37-40: Hij wil dat wij van Hem houden)

Alles wat in de Bijbel staat draait om deze twee geboden van het liefhebben van God en onze naaste. Onze God heeft lief en verwacht dat er op dezelfde manier van Hem gehouden wordt. Hij wil zelfs dat wij bekend komen te staan om onze liefde voor elkaar en voor de wereld. Dit verlangen naar liefde is het allerbelangrijkste bewijs dat God een persoonlijke God is. In Johannes 13:34 en 35 geeft Jezus Zichzelf als het voorbeeld voor perfecte liefde en gebiedt Zijn discipelen om elkaar lief te hebben op dezelfde opofferende manier. Liefde is meer dan een gevoel en meer dan een keuze. Het is het herkennen van de waarde van iemand. Wanneer een relatie waardevol voor ons is, stoppen we er energie in en beschermen we het en we bouwen eraan en we willen het niet verliezen. God wil dat wij Hem respecteren en van Hem houden boven alles. Maar Hij wil ook dat wij van hen houden van wie Hij ook houdt, de mensen die Hij schiep naar Zijn beeld en gelijkenis.

🔨 Wie of wat vind jij het allerbelangrijkste in het leven? Staat God boven aan jouw lijstje?

🕗 Periode 1 / Dag 23 – 🌲Pad 1. Natuur En Karakter Van God   –   📌 Rom. 8:1  | 

Print

Comments are closed.