24 – De Smart Van Alle Eeuwen

🕗 Periode 1 / Dag 24 – 🌲Pad 1. Natuur En Karakter Van God   –   📌 Rom. 8:1  | 

📖 Markus 14:32-42  (vs. 32-36: Hij draagt ons lijden)

De ergste dingen die een mens kunnen overkomen zijn: in de steek gelaten worden, verraden worden, vals beschuldigd worden, veracht worden, wrede martelingen en de dood. Dit alles heeft Jezus ervaren in een paar uur tijd. Zijn foltering was zo hevig dat Hij bloeddruppels uitzweette. De doodsstrijd die Hij ervoer was zo groot dat kleine bloedvaatjes onder Zijn huid knapten van de stress. Zijn kwelling was zo groot dat een engel werd uitgezonden om Hem bij te staan (Lucas 22:43). Wat de mens deed met Jezus was de grootste uiting van het hart van de mensheid naar God toe. Alle zonde, egoïsme, ongeloof en rebellie van alle eeuwen werden over Hem uitgestort en braken Jezus’ hart. Omdat Jezus en de Vader een van hart en karakter zijn, weten wij dat de Vader dezelfde pijn doormaakte als Jezus. Wat een liefde was er nodig voor Hen om willens en wetens al deze pijn en dit verdriet te verdragen. En wat een vreugde moeten Zij gehad hebben toen de dood werd opgeslokt door de overwinning!

🔨 Ben jij ooit in de steek gelaten, verraden, geestelijk of lichamelijk mishandeld of misbruikt, zijn er ooit leugens over jou verteld? Jezus weet precies hoe jij je voelt, en Hij wil je pijn wegnemen. Geef het nu aan Hem.

🕗 Periode 1 / Dag 24 – 🌲Pad 1. Natuur En Karakter Van God   –   📌 Rom. 8:1  | 

Print

Comments are closed.