27 – Introductie: Het Vaderhart Van God

🕗 Periode 1 / Dag 27 – 🌲Pad 2. Het Vaderhart Van God   –   📌 Rom. 8:1  | 

📖 1 Joh. 2:28-291 Joh. 3:1-10 (vs. 1: De Vader houdt van je)

Op een dag, ‘s morgens vroeg, toen een man op het punt stond zijn huis te verlaten, werd zijn tweejarige dochtertje wakker en waggelde de kamer binnen. Terwijl ze voor hem stond, deed het slaperige meisjes haar armen omhoog als teken dat ze opgetild wilde worden. De vader nam haar op zijn arm en wiegde haar zachtjes. Veilig als ze was in zijn sterke armen, viel ze al gauw weer in slaap. Dit beeld herinnert ons een beetje aan het Vaderhart van God en de plaats van liefde en veiligheid die we hebben in Zijn armen.
Als we, door geloof in Jezus Christus, worden geboren in het Koninkrijk van God dan worden we deel van Zijn familie. Alle vreugde en voorrechten van een intieme relatie met onze hemelse Vader zijn nu ook ons erfdeel. Daarom zegt Rom. 8:15-16 dat “wij door Hem zijn aangenomen als zonen. En doordat Zijn Geest in ons woont, roepen wij: Abba! Vader! Want in ons diepste wezen overtuigt Gods Geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn.” Voor sommigen van ons is deze vorm van liefdevolle vaderlijke relatie moeilijk te accepteren. Sommigen hebben nooit geweten wat het is om een liefdevolle vader te hebben, of hebben misschien helemaal geen vader gekend. Door vroegere pijn en teleurstelling kan het moeilijk zijn om te geloven dat God als Vader wel die liefde kan geven. Maar God is niet als een menselijke vader. Hij is één en al liefde en volledig te vertrouwen. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten (Deut. 31:6). Omdat we zijn kinderen zijn, kunnen we zonder meer uitgaan van Zijn acceptatie, bevestiging, bemoediging, toewijding, raadgeving, zorg, vriendschap, bescherming en voorziening. Helaas zijn er veel gelovigen die hun zoonschap van God niet volledig benutten. Hun verwrongen beeld van vaderschap zorgt ervoor dat ze God niet volledig kunnen vertrouwen en belemmert communicatie met God. En dat is zeker niet de bedoeling van de Vader. Hij wil een open, intieme relatie met ons die begint op een kinderlijk eenvoudige manier. Zoals we bij onze aardse familie niet als volwassene kwamen, komen we in Gods familie ook niet als volwassene. Ieder van ons moet eerst de vreugde ervaren van het ‘kind van God’ zijn, voordat we kunnen leren om met Hem te wandelen en te werken. Iedereen heeft het nodig om als Zijn kind vreugde te ontvangen.
Als wij ons kinderlijke vertrouwen in Hem stellen, dan ontdekken we hoeveel Hij van ons houdt en hoe kostbaar we voor Hem zijn. De Bijbel laat deze aspecten van God als Vader zien:

  • Hij heeft ons als individu geschapen, ieder als een unieke beeltenis van Hemzelf.
  • Hij heeft ieder van ons persoonlijk gered zodat we allemaal Zijn eigen kind konden worden.
  • Hij houdt van ons en is ons helemaal toegewijd.
  • Hij wil onze vader zijn, onze voorziener, onze beschermer, onze leraar, onze bevrijder, onze raadgever, Hij wil ons bemoedigen en corrigeren.
  • Hij wil een diepe, persoonlijke relatie met ons hebben als onze vriend.

De vader heeft een hoge prijs betaald opdat wij weer een relatie met Hem kunnen hebben. Door de egoïstische keuzes van mensen konden zonde en dood binnendringen in Gods perfecte wereld. Daardoor ontstond een breuk in de relatie tussen God en mens. Maar Hij zond Zijn geliefde Zoon Jezus om de prijs voor onze zonden te betalen, de prijs van de dood. Door dit offer, de dood aan het kruis, en Zijn opstanding, is de macht van zonde en dood voor eeuwig verbroken. Dit geschenk van Jezus, “de eerstgeborene onder vele broederen” (Rom. 8:29), opende de weg voor ons om een volledig herstelde relatie te hebben met de Vader. Hij verlangt ernaar om ons in Zijn armen te nemen. Wij hoeven alleen maar onze armen naar Hem uit te strekken.

🕗 Periode 1 / Dag 27 – 🌲Pad 2. Het Vaderhart Van God   –   📌 Rom. 8:1  | 

Print

Comments are closed.