41 – Introductie: Het Gebroken Hart Van God

🕗 Periode 1 / Dag 41 – 🌲Pad 3. Het Gebroken Hart Van God   –   📌 Joh. 3:36  | 

📖 Lucas 19:28-44 (vs. 41: Jezus huilt)

Door de Bijbel heen toont God niet alleen Zijn gedachten, maar ook Zijn gevoelens over de schepping. De God uit de hemel is ook een God die dichtbij is. Hij is zowel Geest als Persoon. De Vader schept vreugde in een relatie met Zijn kinderen (zie Deut. 10:15; Spr. 8:17) en Hij huilt als een vader wanneer wij zijn liefde verwerpen. Sommige mensen zeggen dat God geen emoties heeft zoals wij. Maar de Bijbel is zo duidelijk als wat; God is niet hetzelfde als wij, maar wij zijn wel gemaakt naar Gods beeld (zie Gen. 1:26-27). Als wij gevoelens hebben, dan komt dat doordat God ons die emoties gegeven heeft. Jezus vertelde aan Filippus dat Hij kwam om de Vader te laten zien (Joh. 14:9); en Jezus liet zijn gevoelens over zonde duidelijk zien toen Hij de kooplieden van het tempelplein verjoeg (Joh. 2:13-17). Hij liet blijdschap zien over de mensen die Hem volgden (Lucas 10:21) en liet verdriet zien over Jeruzalem (Lucas 19:41-42). Wij weten dat de Vader emoties kent omdat zijn Zoon die aan ons heeft laten zien. We kunnen ons voorstellen hoe blij Jezus was met de kinderen die naar Hem toekwamen, hoe Hij lachte terwijl Hij met Zijn vrienden at en wat een vreugde er zal zijn bij het bruiloftsmaal van het Lam (Openb. 19:9). Eén van de meest emotionele gebeurtenissen uit de Bijbel staat in Joh. 11:35. Jezus laat aan iedereen zijn verdriet zien als Hij bij het graf van Lazarus huilt. Huilde Hij omdat Hij spoedig zelf zou sterven of vanwege de dood van Lazarus? Huilde Hij voor de mensen die treurden om het verlies van hun vriend en broer? Misschien. Het is best mogelijk dat Hij huilde omdat Martha en Maria, twee van Zijn beste vrienden, die het in hun verdriet niet konden opbrengen om Hem te vertrouwen. Martha en Maria hadden Jezus niets anders te geven dan verwijt toen Hij kwam om Lazarus weer uit de dood op te wekken (Joh. 11:21,32). De Heilige Geest kan gemakkelijk bedroefd worden. De apostel Paulus waarschuwt ons (Ef. 4:30) dat onze woorden en problemen Gods emoties raken ? niet omdat wij zo groot en belangrijk zijn, maar omdat we Zijn kinderen zijn en Hij ons lief heeft. Door Zijn hart voor ons te openen stelt God zich kwetsbaar voor ons op.
De oprichter van Jeugd met een Opdracht, Loren Cunningham, zei eens: “We zullen nooit Gods verstand kunnen ontdekken als we niet eerst Zijn hart vinden.” Pas als je begrijpt dat het hart van God gebroken is voor deze wereld zal je gedreven worden om de zonde te haten, om te bidden voor zondaars en om het Goede Nieuws in deze verloren wereld te brengen. Dan pas werk je niet meer vanuit een verschuldigde gehoorzaamheid voor God, maar omdat je het hart van de Vader kent. We willen, in plaats van God verdrietig te zien over deze wereld, vreugde in de hemel brengen over een zondaar die terugkomt (Lucas 15:7).

🔨 Denk eens na of er momenten in je leven zijn waarmee je het hart van de Vader blij maakt. Of misschien zijn er dingen gebeurd waar je het hart van God pijn mee gedaan hebt. Belijd het voor Hem. God heeft je lief want Hij is je Hemelse Vader.

🕗 Periode 1 / Dag 41 – 🌲Pad 3. Het Gebroken Hart Van God   –   📌 Joh. 3:36  | 

Print

 
Don`t copy text!