50 – Introductie: De Creativiteit Van God

🕗 Periode 1 / Dag 50 – 🌲Pad 4. De Creativiteit Van God   –   📌 Joh. 1:12  | 

📖 1 Kon. 6:1-38 (God, de Meesterkunstenaar)

Iemand uit de Chinese regering zei eens: “Chinese studenten hebben het nodig om de Bijbel te bestuderen. De Bijbel is een kunstwerk.” Deze communistische leider accepteerde de waarheid van Gods woord niet, maar hij bekende wel een grote waarheid over de Bijbel. De Bijbel, Gods openbaring van Zichzelf, is vol van kleurrijke verhalen, liederen en gedichten. Omdat God een kunstenaar is, communiceert Hij op creatieve wijze. De Bijbel is een kunstwerk!
Het startpunt om Gods creativiteit te begrijpen is het boek Genesis. Hier zien we God als Kunstenaar aan het werk. We leren over zijn originele bedoelingen voor de schepping (Gen. 1-2). God schiep uit het niets, dat is heel anders dan kunstenaars die wij kennen. Er stroomt nog steeds creativiteit vanuit de hemelse Vader. Iedere dag geeft Hij ons een nieuwe zonsopgang en verrast ons met regenbogen, onweersflitsen, donder en machtige regenbuien. Creativiteit is het hart van Zijn persoonlijkheid en wij, die geschapen zijn naar Zijn beeld, hebben dus ook een vleugje of twee van Zijn creativiteit. Daarom zie je bij verschillende groepen mensen ook zoveel verschillende vormen van creativiteit. Kunst, muziek, drama, architectuur en dergelijke zijn uitingen van onze creativiteit. Het is niet zo, dat alle culturele expressies goed zijn. Onze creativiteit is, net zoals al het andere, beïnvloed door de zonde. De waarheid van God is ingeruild voor een leugen (Rom. 1:23-25), Zijn goede gaven zijn verwrongen. Maar God wil zijn vervormde creatie weer in harmonie terug brengen (Kol. 1:20) Hij maakt al het leven weer zoals het bedoeld was. Hij herstelt en zoekt naar mensen die uitmuntend willen zijn, zowel in hun karakter als in hun creativiteit. Zijn gemeente zou feestelijk moeten zijn en de creativiteit en schoonheid uitstralen van de originele Kunstenaar. We moeten de gaven die Hij ons gegeven heeft niet verwaarlozen. Door onze gaven vol enthousiasme te gebruiken laten we onze dank zien. Daarom is het belangrijk om te streven naar creativiteit in je leven. Het is een krachtige manier om onze aanbidding voor God te uiten. Wanneer we ons volledig geven aan God, dan worden we een instrument Zijn handen. De muziek die ons leven maakt brengt dan vreugde in Gods hart.

🕗 Periode 1 / Dag 50 – 🌲Pad 4. De Creativiteit Van God   –   📌 Joh. 1:12  | 

Print

Comments are closed.