58 – Zonder Doel

🕗 Periode 1 / Dag 58 – 🌲Pad 4. De Creativiteit Van God   –   📌 Deut. 6:4-5  | 

📖 Ex. 32:1-8 (vs. 4: Vervang God niet door iets anders, heb Hem eerst lief)

Op hetzelfde moment dat Mozes van God het fantastische ontwerp van de tabernakel kreeg, was onder aan de berg de schaduwkant van creativiteit te zien. Mozes wist dat gemaakte dingen onze ogen van de Maker zelf kunnen afhouden, dat gebeurde ook met Zijn volk. Toen Mozes terugkwam, zag hij dat Aäron een gouden kalf had gemaakt. De mensen waren dat aan het aanbidden met muziek en dans. Creativiteit miste zijn doel omdat mensen de schepping gingen aanbidden in plaats van de Schepper.
Een groep van getrainde dansers wilde hun stad voor Jezus winnen. Voordat ze op gingen treden, leerden ze eerst hun lichamen te gebruiken als instrumenten om God te aanbidden. Elke dag bereidden ze zich voor met het aanbidden van de Heer. Toen ze uiteindelijk optraden werd het publiek meegenomen in hun aanbidding voor God.

🔨 Het is mogelijk om meer van het creatieve proces te houden dan van God zelf. Hoe kan je God in het midden houden van je creatieve bezigheden?

🕗 Periode 1 / Dag 58 – 🌲Pad 4. De Creativiteit Van God   –   📌 Deut. 6:4-5  | 

Print

Comments are closed.