59 – Kunst Met Een Doel

🕗 Periode 1 / Dag 59 – 🌲Pad 4. De Creativiteit Van God   –   📌 Deut. 6:4-5  | 

📖 Num. 21:4-9 (vs. 8-9: Een middel waardoor God Zichzelf openbaart)

God vertelde Mozes een koperen slang te maken, net zoals de slangen die gebruikt werden om opstandige Israëlieten te doden. Diegene die naar de slang zouden kijken, zouden genezen worden. God gebruikt Zijn creativiteit vaak om tot Zijn doel te komen. Kunstwerken kunnen profetisch gebruikt worden door God om Zichzelf te openbaren.
Een man die in een atheïstisch land woont, leerde God kennen door een schilderij. Hij was op zoek geweest naar de waarheid over God. Op een dag was hij in een museum waar hij het schilderij van het Laatste Avondmaal zag. Toen hij dat goed bekeek, was het net alsof Jezus en de discipelen tot leven kwamen zo vlak voor hem.
Op dat moment wist hij dat God realiteit is en echt bestaat. Kunstwerken geïnspireerd door God en Zijn woord, kunnen mensen bereiken die misschien niet op een andere manier het evangelie kunnen horen!

🔨 Zoek de volgende keer dat je een kunstwerk ziet of je iets van God en Zijn waarheid in dat werk ziet.

🕗 Periode 1 / Dag 59 – 🌲Pad 4. De Creativiteit Van God   –   📌 Deut. 6:4-5  | 

Print

 

Copying content is not available on hooxies.nl for copyright reasons