61 – Een Meesterstuk Hersteld

🕗 Periode 1 / Dag 61 – 🌲Pad 4. De Creativiteit Van God   –   📌 Deut. 6:4-5  | 

📖 Joh. 3:1-4Joh. 3:14-17 (vs. 14-15: Creativiteit wordt hersteld)

Jezus gebruikt de afbeelding van een slang in een verhaal over Zijn verlossende werk. Waarom gebruikte Hij juist de slang van Mozes, iets wat tot een idool was geworden, om Zijn eigen dood te illustreren? Koning Hizkia had berouw getoond over de afgodsverering van zijn volk (2 Kon. 18:4). Jezus kon daardoor de afbeelding van de slang weer gebruiken om Gods plan van vergeving en herstel te illustreren.
Dit toont het verlossende hart van God voor alle aspecten van het leven: Wanneer er met de zonde is afgerekend kan Gods originele plan worden hersteld.
In de loop der tijd raakte een meesterwerk van een bekende kunstschilder verouderd, de kleuren vervaagden, de verf liet los van het doek en het schilderij zat onder de vlekken. Een team van specialisten herstelde het schilderij zoals de artiest het oorspronkelijk bedoeld had. Het was een moeilijke en pijnlijke klus, maar het team wist wat er gedaan moest worden.

🔨 Net zoals het meesterwerk kunnen onze gaven ook hersteld worden zoals de Schepper ze bedoeld heeft – wanneer door vergeving de vlek van de zonde is weggehaald. God is aan het werk om creativiteit te herstellen. Vraag Hem hoe jij je creativiteit kunt gebruiken om mee te werken in Zijn restauratie plan.

🕗 Periode 1 / Dag 61 – 🌲Pad 4. De Creativiteit Van God   –   📌 Deut. 6:4-5  | 

Print

Comments are closed.