65 – Reinig Je Daden

🕗 Periode 1 / Dag 65 – 🌲Pad 4. De Creativiteit Van God   –   📌 Deut. 6:4-5  | 

📖 Jes. 6:1-9 (vs. 6-8: Gereinigd voor creativiteit)

De drie visioenen van Jesaja waren erg belangrijk in de voorbereiding van de rol van zijn leven. In de beelden zag hij de heiligheid van God, zijn eigen zonde en Gods roeping voor zijn leven. Jesaja reageerde meteen door zijn lippen te laten reinigen zodat hij Gods woorden kon spreken.
De reiniging van zijn lippen had duidelijk een verband met zijn roeping als profeet.
Tijdens een tijd van gebed met enkele christelijke leiders die geïnteresseerd waren in kunst, zagen sommigen beelden van versterkte steden. Op de muren stonden vormen van kunst geschreven zoals muziek, drama en dans. Boven deze vormen van kust stonden de zonden zoals idolen, onreinheid en trots. God had deze leiders geroepen om kunst voor Hem terug te winnen. Met deze opdracht kwam ook de waarschuwing. Ze moesten eerst afrekenen met deze zonden in hun eigen levens ? anders zouden ze falen. Net zoals Jesaja was hun reiniging verbonden aan hun roeping.

🔨 Jesaja had alle drie de visioenen nodig, wij ook. Vraag God Zijn heiligheid te laten zien maar ook het smerige van zonde. Reken af met de zonde en wijd je toe aan God door te zeggen: “Hier ben ik, Zend mij!”

🕗 Periode 1 / Dag 65 – 🌲Pad 4. De Creativiteit Van God   –   📌 Deut. 6:4-5  | 

Print

Comments are closed.