66 – Introductie: Jezus

🕗 Periode 1 / Dag 66 – 🌲Pad 5. Jezus   –   📌 Deut. 6:4-5  | 

📖 Matt. 16:13-20 (vs. 13: Wie is aan Jezus gelijk?)

Miljoenen mensen hebben getuigd van de echtheid van Jezus Christus. Hun belijdenis heeft voor velen lijden, marteling en voor sommigen zelfs de dood gebracht. Anderen weerhielden zich om Jezus te eren en brachten Hem eer om zelf in de schijnwerpers te staan. Staatslieden, artiesten, wetenschappers, atleten, boeren en martelaren hebben een ding gemeenschappelijk vastgehouden: de levens veranderende kracht van God door Jezus Christus.
De meeste mensen die niet (willen) geloven, zeggen op z’n minst dat Jezus een goede man was, of zelfs een profeet of leraar. Maar dat beschrijft Hem voor geen beetje. Misschien wordt Zijn uniekheid nog het beste beschreven in de geloofsbelijdenis van Nicaea, geschreven door kerkleiders in 325 n.C.: “Jezus,
God van God, Licht van Licht, Werkelijke God van Werkelijke God.” Als het nieuwe testament ergens duidelijk over is dan is het wel over dat Jezus Christus werkelijk God was en werkelijk mens was. Hij is niet ‘een’ God, of alleen ethisch gezien aan God verbonden. Hij wordt genoemd Koning, de poort, de ware wijnstok, het brood des Levens, de goede Herder, de weg, de waarheid en het leven. Zijn naam is heldere Morgenster, uiterste Hoeksteen en Licht van de wereld. Hij is de Grote Geneesheer, de Auteur, De Eerste en de Laatste, de Heler van zieken, Vriend van de armen, onvergelijkbare Leermeester, Koning der Koningen, Heer der Heren. En bovenal is Hij de reddende God van de mensheid.
Door geboren te worden uit een maagd en verwekt te worden door de Heilige Geest was Jezus geboorte zoals geen ander. Terwijl Hij zijn goddelijke karakter als eeuwige Zoon van God behield, werd Hij menselijk door Zijn moeder. Veertien profetieën over Zijn geboorte werden compleet vervuld. Jezus zei: “Wie Mij gezien heeft, heeft immers de Vader gezien.” (Joh. 9:14). Hij was alwetend, zoals God de Vader is. De discipelen en iedereen die Hem hoorden spreken waren verbaasd omdat Hij met grote autoriteit onderwees. Met goddelijke kracht genas Hij mensen, verdreef demonen en wekte Hij doden op. Zoals God is Hij onsterfelijk; Hij stond op uit de dood, vaarde op naar de hemel en zit daar nu aan de rechterhand van de Vader. Ondanks dat Jezus echt mens was heeft Hij nooit gezondigd. Hij werd gekruisigd, stierf en stond drie dagen later op uit de dood. Daarmee overwon Hij de zonde en dood en werd Hij de redder van de mensheid. Geen andere profeet of mens is ooit geboren uit een maagd. Niemand van hen bood vrijwillig aan om te sterven voor de zonde van de wereld, niemand stond zelf op uit de dood, niemand liet zulke grote wonderen zien en niemand beweerde volledig Goddelijk én volledig mens te zijn. Door Jezus Christus reikte God naar de wereld, werd een mens en bracht verlossing voor onze zonden. De schriftgedeelten die een antwoord geven op de vraag: “Wie is Jezus?” bevatten enorme beweringen. Die beweringen zijn of waar of ze dragen bij aan een enorme leugen. Nadat je die schriftgedeelten hebt gelezen kan je mening over Jezus niet meer onverschillig zijn. Als je er echt over hebt nagedacht heb je maar twee mogelijkheden: Jezus aanbidden of Hem kruisigen.

🔨 Sta even stil bij wat Jezus voor jou persoonlijk betekent. Is Hij echt de belangrijkste persoon in je leven? Schrijf eens in een aantal woorden op wie Jezus voor jou is.

💡 Joh. 9:14

🕗 Periode 1 / Dag 66 – 🌲Pad 5. Jezus   –   📌 Deut. 6:4-5  | 

Print

Comments are closed.