4 – Hij Leeft!

🕗 Periode 2 / Dag 4 – 🌲Pad 5. Jezus   –   📌 Heb. 11:1  | 

📖 1 Kor. 15:1-22 (vs. 4-6: De opstanding)

Er is geen verschrikkelijker tijd in de geschiedenis te bedenken dan die akelige uren tussen de vrijdagmiddag waarop Jezus Zijn laatste adem uitblies en de volgende zondagmorgen. Het leek alsof satan aan de macht was gekomen; de Messias was dood, Zijn volgelingen verspreid. Alles waar de discipelen hun leven en reputatie in hadden gestoken was weg, begraven met Jezus. Totdat op die vroege zondagmorgen, toen de twee Maria’s naar het graf van Jezus gingen, de aarde begon te schudden en de Engel van God de steen voor het graf wegrolde. Het graf was leeg. De daarop volgende dagen verscheen Jezus aan de elf overgebleven discipelen en meer dan 500 getuigen. Daarna voer Hij op naar de hemel. Zonder de opstanding zou er geen hoop voor de mensheid zijn. De opstanding is het ultieme bewijs dat Jezus de zonde en de dood heeft overwonnen.

🔨 Denk eens na over de betekenis van Jezus opstanding in jouw leven. Satan is verslagen, jij hoeft niet langer te leven onder de last van zonde. Hoe heeft Jezus opstanding jouw leven beloed?

🕗 Periode 2 / Dag 4 – 🌲Pad 5. Jezus   –   📌 Heb. 11:1  | 

Print

Comments are closed.