5 – De Koning Komt

🕗 Periode 2 / Dag 5 – 🌲Pad 5. Jezus   –   📌 Heb. 11:1  | 

📖 Jes. 9 (vs. 6-7: De komende Koning en Rechter)

Jezus is niet alleen de Christus uit de geschiedenis of een belevenis van vandaag. Hij is de komende Koning. Voor iedere profetie over Jezus’ eerste komst zijn er zeven over Zijn tweede komst. Zijn terugkomst zal het einde van de tijd, zoals wij die kennen, inluiden. Wanneer Jezus terugkomt zal iedereen ter verantwoording voor Hem verschijnen. De boeken zullen geopend worden. De mensen, die hun vertrouwen in Hem hebben gesteld, staan in dat boek van leven (Openb. 21:27). Zij zullen samen met Hem regeren. Al onze daden zullen geoordeeld worden (Joh. 5:28-30; 2 Kor. 5:10).
Jezus terugkomst luidt de laatste strijd met satan in. Alhoewel Jezus overwon aan het kruis, zal Het Koninkrijk van God pas volledig gevestigd worden als Jezus terugkomt. Alle pijn en verdriet zullen verdwijnen. En de dood zal dan niet meer bestaan. God zal alles verwijderen wat negatief of ongewenst is en Jezus zal voor eeuwig Koning zijn.

🔨 Denk eens over de twee aspecten van Jezus karakter -de komende Koning en Rechter. Die getuigen over Zijn onbegrensde kracht. Desondanks noemt Hij de mensen die Hem geloven Zijn vrienden en broers en zussen. Heb jij je leven aan Hem toegewijd?

🕗 Periode 2 / Dag 5 – 🌲Pad 5. Jezus   –   📌 Heb. 11:1  | 

Print

Comments are closed.