6 – Introductie: De Heilige Geest

🕗 Periode 2 / Dag 6 – 🌲Pad 6. De Heilige Geest   –   📌 Heb. 11:1  | 

📖 Hand. 2:1-13 (vs. 1-4: Het cadeau dat Jezus ons gaf)

Behalve sterven aan het kruis en opstaan uit de dood deed Jezus nog iets wonderbaarlijks: Hij voer naar de hemel. Na een korte periode van menszijn op deze aarde kwam een volgend deel van Gods plan in werking. Een enorme uitstorting van de Heilige Geest in kracht en aanwezigheid. Jezus had Zijn discipelen gezegd: “terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, …, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.” (Hand. 1:4,5). Zoals God had beloofd stortte Hij de Heilige Geest uit over de discipelen van Jezus zoals nog nooit gebeurd was in de geschiedenis. Sindsdien is het vuur dat op de dag van Pinksteren vanuit de hemel neerviel verspreid over de hele aarde. Sommigen noemen het ‘gevuld’ zijn of ‘gedoopt’ zijn met de Heilige Geest. Verzen in het Nieuwe Testament beschrijven het als “viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden” (Hand. 10:44) of dat “gij bekleed wordt met kracht uit den hoge” (Lucas 24:49).
Deze uitdrukkingen geven iets weer wat eigenlijk onbeschrijfelijk is: hoe komt het dat God contact heeft met de mens, hoe woont God in ons als mannen, vrouwen, jongens en meisjes en hoe vervuld Hij ons met kracht. De Heilige Geest is de aanwezigheid van de levende God die tegelijk werkt in de levens van miljoenen mensen. Hij is één met God de Vader en Jezus Christus de Zoon met wie Hij altijd heeft samengewerkt, al voordat de wereld werd geschapen. En toch heeft de Heilige Geest binnen deze ontzagwekkende eenheid een eigen persoonlijkheid en een eigen rol. Op de dag van Pinksteren kwam Hij als een geweldige windvlaag en verscheen Hij als ‘tongen van vuur’ op de hoofden van de discipelen. Ze verwonderden zich erover dat dezelfde Heilige Geest die op Jezus was nu op hen was gekomen. De Heilige Geest zette ze meteen in actie en wees hen op Jezus. Mensen raakten overtuigd van hun zonden en vonden de waarheid in Jezus. De Heilige Geest werd hun Raadsman, Onderwijzer en Trooster, precies zoals Jezus hen beloofd had (Joh. 14:15-27 en Joh. 16:5-15). In onze levens werkt Hij op dezelfde manier. Een eenvoudig bewijs van de aanwezigheid van de Heilige Geest is zuiverheid. Omdat God heilig is zal de Heilige Geest ons gedachten van God geven wanneer Hij in ons hart komt wonen. Het zijn gedachten die ons in actie brengen om ons te laten reinigen van zondige verlangens. Een andere opmerkelijke taak van de Heilige Geest is dat wij Jezus kunnen weerspiegelen, ook in tijden van moeilijkheden of nare dingen. In 2 Kor. 4:7 legt Paulus het volgende uit: “Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons”. God werkt door ons heen met Zijn kracht voor één doel, nl.: om ons te helpen getuigen van Jezus Christus te worden. In Hand. 4:33 lezen we dat de apostelen die eens zo timide waren nu met grote kracht getuigden omdat ze vervuld waren met de Heilige Geest.

🔨 Waar ligt jouw verlangen waar God jou in kan gebruiken?

🕗 Periode 2 / Dag 6 – 🌲Pad 6. De Heilige Geest   –   📌 Heb. 11:1  | 

Print

Comments are closed.