14 – Wie? Ik?

🕗 Periode 2 / Dag 14 – 🌲Pad 6. De Heilige Geest   –   📌 Joh. 3:16  | 

📖 Hand. 2:1-13 (vs. 2-4: De Heilige Geest kan bijzondere dingen in ons doen)

In ons onderbewustzijn geloven velen van ons dat ‘God mij nooit zou kunnen gebruiken’. Deze gedachte laat ons niet los. We denken dat we te jong zijn of te oud, of niet genoeg kennis hebben, of op een andere manier niet goed genoeg zijn voor Gods werk. Maar het tegendeel is waar. God kan alles en Hij kan alles doen door ons heen! In de geschiedenis van Isra?werd een zalving voor een bediening gegeven aan specifieke personen zoals Saul (1 Sam. 10:6-12). Maar de Here had ook gezegd dat er een tijd zou komen “dat Ik mijn Geest uitstort op alle mensen” (Joël 2:28). Die tijd is nu. Het begon op de dag van Pinksteren toen God deze profetie in vervulling deed gaan. Hij stortte Zijn Geest uit op een ieder die Hem verwachtte. De mensen waren met stomheid geslagen omdat God deze mensen, Galilea, gewone mannen en vrouwen met weinig scholing of aanzien, vervulde met Zijn Geest. Petrus’ antwoord hierop was: “Maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël (Hand. 2:16). Het bewijs van de uitstorting van de Geest is nog steeds aanwezig; wij kunnen namelijk allemaal vervuld worden met Zijn Geest.

🔨 Ben jij al vervuld met de Heilige Geest? Vraag God om vervuld te worden met de Heilige Geest.

🕗 Periode 2 / Dag 14 – 🌲Pad 6. De Heilige Geest   –   📌 Joh. 3:16  | 

Print

Comments are closed.