17 – Tijd Voor Herstel

🕗 Periode 2 / Dag 17 – 🌲Pad 6. De Heilige Geest   –   📌 Gal. 5:22  | 

📖 2 Kron. 29:1-19 (vs. 6: De Heilige Geest verbreekt de zonden die van geslacht tot geslacht gingen)

De gruwelijke regering van koning Achaz had diepe littekens nagelaten op zijn koninkrijk en op zijn zoon Jehizkia. Met zo’n vader is het niet moeilijk om verbitterd te raken. Maar door bitterheid wordt het moeilijker om te strijden tegen zonde en wordt de geestelijke groei vertraagd. Omdat Jehizkia op God de Vader vertrouwde, gaf hij zich niet over aan deze bitterheid. Hij ging door en werd één van Juda’s grootste en meest rechtvaardige koningen. Veel mensen zijn opgegroeid in zo’n verderfelijke omgeving, net als Jehizkia.
Marcy, een jonge vrouw, was jarenlang geestelijk en lichamelijk misbruikt door haar vader. Deze verwoestende ervaring had alle hoop en zelfrespect bij haar tenietgedaan. Maar God had haar liet verlaten. Ondanks deze verschrikkelijke omstandigheden wilde Hij haar een nieuwe start geven. Het proces van genezing begon toen zij zelf haar pijn en emoties toegaf en God vroeg haar te helpen om haar vader te vergeven. Een van de sleutelrollen van de Heilige Geest is om het ware Vaderhart van God aan ons te laten zien, om zodoende ons de kracht te geven om bitterheid uit ons leven weg te doen en Zijn liefde en acceptatie aan te nemen.

🔨 Ben jij in je leven gekwetst? Zorg dat daarover geen bitterheid ontstaat in je hart, maar vraag God of hij jou wil leiden op de weg van genezing.

🕗 Periode 2 / Dag 17 – 🌲Pad 6. De Heilige Geest   –   📌 Gal. 5:22  | 

Print

Comments are closed.