20 – God Verandert Je Doen En Laten

🕗 Periode 2 / Dag 20 – 🌲Pad 6. De Heilige Geest   –   📌 Gal. 5:22  | 

📖 Joh. 16:5-15 (vs. 8: De Heilige Geest overtuigt van zonde)

Maria loog al jaren tegen haar ouders, vooral om kleine dingen waarvan ze dacht dat ze toch niet belangrijk waren. Maar sinds ze christen was geworden was er iets vreemds met haar aan de hand. Elke keer als ze in de verleiding kwam om te liegen dan knaagde Maria’s geweten aan haar. Ook begon ze voor het eerst de gevolgen te zien van haar vroegere bedrog en ze begon de noodzaak van vergeving te voelen. Net zoals bij Maria brengt de Heilige Geest ons ook overtuiging van zonden. Soms verwarren we Zijn werk met de veroordeling van satan. Hieronder vind je enkele duidelijke verschillen tussen veroordeling en overtuiging die je kunnen helpen om te onderscheiden:

Veroordeling: Overtuiging van zonde:
– Komt van de satan – Komt van God
– Is vaag, algemeen – Is specifiek en concreet
– Leidt tot hopeloosheid, geen uitweg – Geeft hoop en praktische stappen voor een oplossing
– Komt met afbrekende kritiek – Komt met bemoediging van liefde
– Moet worden verworpen – Moet worden aangenomen

🔨 Vergelijk eens voor jezelf een periode waarin je ervoer dat je overtuigd werd van zonde met een periode dat je je veroordeeld voelde. Voel je het verschil? Vraag God om je meer gevoelig te maken voor overtuiging van zonde en vraag Hem je te helpen om weerstand te bieden aan gevoelens van veroordeling.

🕗 Periode 2 / Dag 20 – 🌲Pad 6. De Heilige Geest   –   📌 Gal. 5:22  | 

Print

Comments are closed.