22 – Introductie: Het Woord

🕗 Periode 2 / Dag 22 – 🌲Pad 7. Het Woord   –   📌 Rom. 8:1  | 

📖 Psalm 119:1-11 (vs. 1-11: Gods liefdesbrief aan de mensen)

In de eerste paar verzen van de Bijbel kun je deze woorden vinden: “En God zeide….” (Gen. 1:3). Deze woorden en zo’n tweeduizend soortgelijke in de Bijbel bevestigen dat onze God een sprekend God is, ofwel dat Hij volmaakte communicatieve vaardigheden bezit. Zijn verlangen om tot ons te spreken vormt de belangrijkste reden van het bestaan van de Bijbel. Daarom moeten we de Bijbel niet zo lezen dat we met wat we lezen, onze mening of wat wij graag willen zeggen, proberen te versterken, maar we moeten lezen om te ontdekken wat God wil zeggen. Hij gaf ons dit geweldige boek zodat wij Hem zouden kunnen leren kennen en Zijn bedoelingen zouden kunnen begrijpen. Om te kunnen groeien in onze relatie met God moet regelmatig Bijbel lezen een onderdeel zijn van ons leven. Zij die het meest houden van de Bijbel graven erin als mijnwerkers in een diamantmijn. Er zijn kostbare edelstenen van waarheid op elke pagina te vinden en de volgende vijf stappen kunnen ons helpen om meer van die schatten te ontdekken en die meer te waarderen:

  1. Bid: Voordat we gaan lezen moeten we eerst aan God vragen of Hij het voor ons helder wil maken, of Hij het aan ons uitlegt wat we lezen en door het gebed worden we afhankelijk van God.
  2. Lees: Het is aan te raden om een compleet hoofdstuk te lezen voordat we beginnen met het bestuderen van een klein stukje tekst. Dit helpt ons te begrijpen waar het bijbelgedeelte over gaat en het zet het te bestuderen stukje tekst in haar context. Oftewel, het geeft de samenhang aan met het geheel van de tekst. Herhaald lezen kan ook goed helpen.
  3. Observeer: Maak notities over patronen in de tekst. Zoek naar herhaalde woorden en zinnen. Noteer alle personen die genoemd worden in een tekstgedeelte. Let op de kleine woordjes (als, maar, daarom, derhalve, zodat, indien e.d.) die de ene gedachte met de andere verbinden. Beantwoord vragen als; “Wie deed wat en tegen wie, wanneer, waar, waarom, hoe en met welk resultaat?”
  4. Interpreteer: Oftewel probeer te begrijpen wat de tekst betekende (Onthoud dat de Heilige Geest ons inzicht wil geven en ons wil helpen de Bijbel te begrijpen) voor de schrijver en voor de lezers tot wie de schrijver zich richt (als het bijvoorbeeld gaat om een brief van Paulus aan een specifieke gemeente). Start door eerst de introductie (Het Boek is daar wat uitgebreider in) te lezen om te zien wanneer en waar het is geschreven en tot wie het eventueel is gericht. Iemand die diep wil graven laat altijd vragen los op de tekst, vooral de vraag ‘waarom’.
  5. Toepassen: Dit is het uiteindelijke doel van alle bijbelstudie. We kunnen beginnen met het volgen van de positieve voorbeelden van personen uit de Bijbel en het vermijden van de negatieve voorbeelden. We moeten veel aandacht besteden aan de geboden van God en nadenken over Zijn raad en de voorwaarden van Zijn beloften. Het is ook goed om diep na te denken over specifieke verzen, en die onze gedachten en ons gedrag laten veranderen. Het Woord van God leidt ons ook in het bidden van gebeden van spijt en berouw over onze zonden, gebeden van lofprijs en toewijding (jezelf beschikbaar stellen voor God). Velen besteden graag een heel leven aan het bestuderen van Gods woord en hun liefde ervoor groeit wanneer zij favoriete schriftgedeelten onthouden, zich verdiepen in belangrijke principes, direct vanuit de Bijbel bidden, op het Woord gebaseerde liedjes zingen en nieuw verkregen inzicht (ontdekkingen) delen met vrienden en vriendinnen. Een van de mooie kanten aan de Bijbel is dat het op zoveel manieren tot ons spreekt. Er staan de mooiste gedichten in, de meest wijze spreuken en de meest waardevolle gelijkenissen van alle bestaande literatuur. Er zijn ook profetieën in te vinden die schitteren van indrukwekkende beeldspraak; eenvoudige gelijkenissen met thema’s die inslaan als een bom en historische avonturen indrukwekkend als een actiefilm. Pagina na pagina spreekt de stem van de levende God op verschillende manieren zodat iedereen Hem kan leren kennen en kan leven door Zijn Waarheid.

🔨 Wat heeft jou de laatste tijd het meest aangesproken in de Bijbel? Schrijf dat eens op.

💡 Gen. 1:3

🕗 Periode 2 / Dag 22 – 🌲Pad 7. Het Woord   –   📌 Rom. 8:1  | 

Print

Comments are closed.