23 – Het Geheime Wapen Van Jozua

🕗 Periode 2 / Dag 23 – 🌲Pad 7. Het Woord   –   📌 Rom. 8:1  | 

📖 Joz. 1:1-9 (vs. 7-9: Bijbelstudie is belangrijk)

Het geheim van het succes van Jozua in het overwinnen van het beloofde land was geen militaire strategie of moderne wapens. Het was Bijbelstudie! God gebood Jozua om gehoorzaam te zijn en zich trouw elke keer te verdiepen in Zijn wetten. “Dan zult gij uw doel bereiken en voorspoedig zijn”, zei Hij (Joz. 1:8). In 2 Kor. 10:5 spoort Paulus ons aan om elk bedenksel krijgsgevangen te maken en het te brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Dat was hetzelfde wat God aan Jozua vroeg om te doen; zijn gedachten krijgsgevangen te maken onder Gods Woord. De kracht en de wijsheid die Jozua verkreeg van het trouwe overpeinzen van het Woord waren de sleutels tot zijn leven in overwinning. Tegen alle overmacht en tegen alle menselijke redenering en verwachting in, leidde hij zijn mensen door de Jordaan en overwon de versterkte steden van Jericho, Ai en Bethel. Alles bij elkaar versloegen hij en zijn gezelschap 31 koningen. Hij zag zelfs dat God de zon stopte op zijn verzoek op het heetst van de dag. De Heer vervulde elk van Zijn beloften aan Israël omdat Jozua trouw in het bestuderen en gehoorzamen van Gods wetten (Joz. 21:43-45).

🔨 Is het overdenken van Gods Woord deel van je strategie (plan) om de uitdagingen die je in je leven tegenkomt te overwinnen? Zo niet, begin er vandaag mee om je in de Bijbel te verdiepen!

🕗 Periode 2 / Dag 23 – 🌲Pad 7. Het Woord   –   📌 Rom. 8:1  | 

Print

Comments are closed.