34 – Voedsel Voor De Ziel

🕗 Periode 2 / Dag 34 – 🌲Pad 7. Het Woord   –   📌 Rom 1:16  | 

📖 Ezech. 2Ezech. 3:1-3 (vs. 3:1-3: Word hongerig voor het Woord van God)

Soms gebruikt de Bijbel beeltenissen, zinnebeelden om iets uit te leggen. Gods opdracht aan Ezechiël laat mooi zien hoe we het Woord van God als het ware moeten innemen. Wanneer we iets eten komt de voedingswaarde in ons lichaam en wordt het getransporteerd naar elke cel in ons lichaam. Het eten wordt een onafscheidelijk deel van wie we zijn. Dit is een geweldig beeld van hoe we eigenlijk het Woord van God in moeten nemen en één moeten laten worden met ons lichaam. God wil dat wij de Heilige Schrift bestuderen met een passie van iemand die erge honger heeft; honger naar wijsheid, kracht, bemoediging en ook correctie. We zouden ook het Woord moeten inslikken met vurige oprechtheid van hart (echtheid) en het ons op die manier laten overtuigen van fouten in onze gedachten, het ons onze zonde laten zien, ons sterk te maken en ons te leiden naar een grotere gehoorzaamheid aan God. Een hongerig persoon komt naar de tafel met de verwachting om gevoed te worden en tevreden gesteld te worden. We zouden eigenlijk ook de Bijbel moeten benaderen met dezelfde verwachting. Als we gaan begrijpen hoe levendmakend Gods Woord werkelijk is, hoe kunnen we dan iets anders worden dan vurige hongerige tekstverslinders.

🔨 Noem eens een voorbeeld wat jij het ‘lekkerste eten’ uit de Bijbel vindt. En waarom is dat zo? Maakt dat je nog hongeriger? Vraag God om jouw eetlust voor het Woord nog wat meer op te wekken, sterker te maken.

🕗 Periode 2 / Dag 34 – 🌲Pad 7. Het Woord   –   📌 Rom 1:16  | 

Print

Comments are closed.