38 – Introductie: Verlossing – Grote Geschenk Van God

🕗 Periode 2 / Dag 38 – 🌲Pad 8. Verlossing – Geschenk   –   📌 Joh. 3:36  | 

📖 Jes. 40:1-11 (vs. 1-2: Keerpunt in het leven)

De wind joeg langs de ramen van de ogenschijnlijk verlaten gebouwen. Hoewel je niemand kon zien waren ze wel degelijk aanwezig, in de schaduw, achter de hopen vuilnis, onder de trappen. Onheil hing in de lucht. Hopeloosheid stak een naald in een dunne arm. Eenzaamheid bracht een zoekende naar een nog donkerdere steeg waar alleen wat rood licht gloeide. Op de bovenste verdiepingen zag je de bloeiende planten op de balkons van dure flats, een vreemde gewaarwording in deze omgeving, een ander leven. Verschillende religieuze organisaties beloven vrijheid, maar zonder kracht om te verlossen. Welkom in het koninkrijk van duisternis. Als je er eenmaal in bent, kom je er nooit meer uit, behalve door Jezus. Ga maar kijken in de wereld: in de steden, in bergdorpen, op eilanden en in woestijnen, het koninkrijk van de duisternis heerst overal. Verander de levensstijl en de cultuur, pas de uiterlijke verschijning aan, man of vrouw, rijk of arm, in elk hart is dezelfde dodelijke geestelijke gesteldheid. Elke christen was ooit ook in die duisternis.
Door de hele geschiedenis heen was iedereen die zonder Jezus leefde een burger van dit koninkrijk, gedoemd om eeuwig geïsoleerd van God te leven, God – de gever van het leven. Maar het was nooit Gods bedoeling dat wij in dat koninkrijk zouden leven. Al in het begin creëerde Hij een weg om ons te bevrijden. Jesaja herinnerde de Israëlieten er telkens aan dat God hen wilde redden. En dat deed Hij, door het leven, de dood en de wederopstanding van Jezus Christus. Jezus kwam op deze duistere wereld, betaalde de prijs voor zonde, brak met de kracht van de dood en veroverde de sleutels van de deur die ons brengt in de aanwezigheid van God. Onze redding laat dat proces zien, met inbegrip van het moment in ons leven dat we tot erkenning kwamen en door geloof accepteerden dat God, in de persoon van Jezus Christus, kwam om ons te bevrijden. Als onze redding niet een van de meest belangrijke ervaringen in ons leven is, dan begrijpen we niet wat God voor ons heeft gedaan, door Zijn Zoon, en dan bevatten we ook niet waarom Hij dat heeft gedaan.
God heeft ons gemaakt opdat we kunnen genieten van vriendschap met Hem. Alhoewel we inwoners waren van het koninkrijk van duisternis, bleef Hij van ons houden. Zelfs toen we ervoor kozen om tegen God en anderen te zondigen, zelfs toen heeft Jezus de schuld van onze rebellie op zich genomen. Hij dacht aan elk van ons toen Hij naar het kruis ging. En Hij bleef volhouden totdat we allemaal door geloof zouden erkennen dat Hij voor ons gestorven en weer opgestaan is. En het resultaat van ons geloof in Hem is dat onze zonden zijn vergeven, we zijn gereinigd en rechtvaardig verklaard. Onze geest is tot leven gekomen omdat Gods Geest in ons kwam. De persoon die we vroeger waren, is gestorven en wij zijn wedergeboren. Nadat we dit onbeschrijfelijke geschenk hebben ontvangen, zeggen we het koninkrijk van de duisternis voor altijd vaarwel. We kunnen nu beginnen met ons verheugen op de erfenis als nieuwe inwoners van het koninkrijk van God. Doordat Jezus in ons leeft zijn we nu vrij om te leven volgens Zijn plan voor ons.

🕗 Periode 2 / Dag 38 – 🌲Pad 8. Verlossing – Geschenk   –   📌 Joh. 3:36  | 

Print

Comments are closed.