44 – Geloof In Werking

🕗 Periode 2 / Dag 44 – 🌲Pad 8. Verlossing – Geschenk   –   📌 Psalm 119:105  | 

📖 1 Kor. 15:35-58 (vs. 57: Overwinning en behoud door Jezus Christus)

Alle leden van zijn familie stonden rond zijn ziekenhuisbed toen Mark zijn laatste adem uitblies. Geen van hen, zelfs de beste doktoren van de wereld niet, kon hem redden. De dood was te machtig. Buiten de kracht van God is er geen grotere macht in de wereld dan de dood. Door de invloed van zonde op de mens, zijn we allemaal geestelijk dood (gescheiden van God) tot God ons levend maakt in Christus (Ef. 2:1-5). De enige manier om uit die geestelijke dood te komen is door het evangelie van Jezus Christus. De evangeliën spreken over Gods daden in het verleden, toen Jezus naar deze aarde kwam als een klein baby-tje, een gehoorzaam leven leidde en verkoos om aan het kruis te sterven en daarmee de prijs te betalen voor de zonde van de mensen. Dus Jezus heeft de macht van de dood verbroken en is weer opgestaan om nieuw leven te geven, Gods leven, aan een ieder die er voor kiest om te geloven dat Jezus dat ook voor hem of haar heeft gedaan. De enorme kracht van de lichamelijke dood heeft de strijd in het lichaam van Mark tegen de meedogenloze ziekte kanker gewonnen, maar de dood had zijn prikkel verloren. Door zijn geloof in het evangelie van Jezus Christus was Mark er zeker van dat hij een opstandingsleven zou leiden in de hemel. Hij heeft alleen zijn ‘aardse tent’ van zich afgeschud om eindelijk helemaal vrij te zijn bij Jezus. Dat is de kracht van het evangelie.

🔨 Je moet een keuze maken om een christen te worden. Ben je nu zeker van een opstandingsleven (eeuwig leven)? En waarom?

🕗 Periode 2 / Dag 44 – 🌲Pad 8. Verlossing – Geschenk   –   📌 Psalm 119:105  | 

Print

Comments are closed.