45 – Rechtsomkeert!

🕗 Periode 2 / Dag 45 – 🌲Pad 8. Verlossing – Geschenk   –   📌 Psalm 119:105  | 

📖  (vs. 27: Berouw is de sleutel)

Toen Gods geschreven woord in de tempel bekend werd gemaakt, was koning Josia geschokt omdat zijn volk zo ver was afgedwaald van Gods weg. Hij was bedroefd over hun zonden en zag moedig de feiten onder ogen. Toen wijdde hij zichzelf en het volk opnieuw toe om God te volgen in een hernieuwd verbond met God. Koning Josia liet zien dat hij het meende en liet het hele volk alle afgoden vernietigen.
Berouw betekent je afkeren van iets en je keren naar iets anders. In dit geval betekent het je afkeren van de zonde en je keren naar God. Het is geen gevoel maar een keuze. Als we werkelijk berouw van iets hebben dan is ons hele wezen daar mee gemoeid. Als het licht van God zonden aan het licht brengt, dan moeten we daar onze verantwoordelijkheid voor nemen, Zijn vergeving ontvangen, de gevolgen daarvan aanvaarden en de nodige veranderingen in ons leven aanbrengen. In het proces van onze verlossing is dat een stap die we zelf moeten nemen, zelfs God kan dat niet voor ons doen. Als we bevatten wat Jezus aan het kruis voor ons heeft gedaan, kunnen we kiezen om ons te bekeren en te geloven (Rom. 10:10).

🔨 Denk eens na over jouw keuze om Jezus te volgen. Waar moest jij je van afkeren?

🕗 Periode 2 / Dag 45 – 🌲Pad 8. Verlossing – Geschenk   –   📌 Psalm 119:105  | 

Print

Comments are closed.