47 – Eindelijk Vrij

🕗 Periode 2 / Dag 47 – 🌲Pad 8. Verlossing – Geschenk   –   📌 Psalm 119:105  | 

📖 Rom. 8:1-17 (vs. 2: Vrij door Christus)

Sharon had al vaak over Jezus gehoord. Ze geloofde wel dat er een God was. Ze geloofde zelfs dat Jezus heeft geleefd, gestorven is en weer opgestaan is. Maar ze geloofde niet dat God haar ooit kon vergeven dat ze van huis was weggelopen en haar jonge kinderen moederloos had achtergelaten. Als ze ook maar aan God dacht, dan voelde ze zich veroordeeld. Ze voelde zich nog steeds zo toen ze stervende aan kanker was. Toen kwamen twee vrouwen haar bezoeken in het ziekenhuis en ze vertelden haar over Jezus. Zij vertelden haar dat Jezus zoveel van haar hield, dat Hij heeft betaald voor haar schuld toen Hij stierf aan het kruis. De vrouwen verzekerden haar dat Hij in de hemel wachtte om haar te verwelkomen, als ze alleen maar geloofde.
De stem van veroordeling had die waarheid vaak genoeg uit haar leven en gedachten gejaagd, maar deze dag erkende ze dat Jezus oog in oog had gestaan met haar vijand, dat Hij aan de eisen van de wet had voldaan, dat Hij haar schuld op zich had genomen en haar vrij had gezet. Die dag werd Jezus haar redder, haar leven, vlak voor ze haar laatste adem uitblies.

🔨 Wat voor negatieve gedachten, gevoelens of gewoonten uit het verleden merk je bij jezelf? Vraag God om je daarvan te bevrijden, en denk daarbij aan wat Jezus voor jou heeft volbracht aan het kruis.

🕗 Periode 2 / Dag 47 – 🌲Pad 8. Verlossing – Geschenk   –   📌 Psalm 119:105  | 

Print

Comments are closed.