51 – Introductie: De Weg Naar Vrijheid

🕗 Periode 2 / Dag 51 – 🌲Pad 9. De Weg Naar Vrijheid   –   📌 Joh. 1:12  | 

📖 Joh. 15:9-17 (vs: 15: Geen slaaf maar vriend)

Stel je eens voor. Een stralende bruid in een prachtige witte bruidsjurk wordt door een rijtuig met twee paarden opgehaald voor de bruiloft. Iedereen zwaait naar haar terwijl ze onderweg is naar de plaatselijke kerk waar de bruidegom op haar wacht. Als ze daar aankomen roept de bruid plotseling tegen de koetsier dat hij de wagen moet stoppen. Dan springt ze van het rijtuig en valt languit in de modder. Deze situatie lijkt een beetje overdreven, maar wij, die eigenlijk de bruid van Christus zijn, doen soms hetzelfde. Als wij onze aandacht niet meer op de hemelse Bruidegom richten, vallen we meteen terug in de puinhoop waaruit Hij ons juist heeft gered. En, dat terwijl wij heilig en rechtvaardig zijn geworden door Zijn offer voor ons. Dit is helemaal buiten de wil van God! Hij roept ons om intiem met Hem om te gaan, om heilig te zijn net als Hij (1 Pet. 1:16).
De manier van leven om vol van kracht en heilig te zijn vinden we in Heb. 12:2: “Laat ons oog daarbij (alleen) gericht Zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof…”. Hij stond ook onder verleiding van de zonde, maar omdat Hij Zijn ogen richtte op Zijn hemelse erfenis, was Hij in staat alle verleidingen en smaad te verdragen, zelfs de dood aan het kruis. Als we onze harten ertoe zetten om een intieme relatie met Jezus te hebben, blijft het niet alleen bij wíllen dienen, maar bewerkt de Heilige Geest dat in ons door Zijn kracht.
God schiep ons met een behoefte aan intimiteit – een behoefte waaraan alleen Hij kan voldoen. Satan verleidt ons door ons te laten denken dat we God daarin niet nodig hebben en dat er best andere manieren zijn. De Bijbel noemt die gedachtegang ‘vlees’ (Gal. 5:13-26). Kiezen om naar het ‘vlees’ te leven is zonde. Onder het ‘vlees’ wordt verstaan de verlangens naar hebzucht, lust, trots of overdreven aandacht vragen voor acceptatie of aanzien.
Voorheen waren we slaven van deze menselijke verlangens. Maar toen we Jezus Christus als Verlosser en Heer hebben ontvangen en ons met Zijn dood aan het kruis hebben vereenzelvigd, zijn we vrijgezet. In Gal.2:20 verklaart Paulus: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.” Helaas vallen veel christenen terug in het slijk van de zonde omdat ze de kostbare relatie, die hen gegeven is, niet koesteren. Ze geloven in de leugens van satan in plaats van dat de heilige en grote God ons in Zijn familie wil opnemen en accepteren. Hij koos ervoor in ons te wonen. Als wij deze gift accepteren en ons op Hem blijven richten, zullen onze harten worden gezegend. Alleen Hij kan aan onze behoefte aan intimiteit tegemoet komen. Als we dat beseffen zullen we zonde net zo vreselijk vinden als Hij.
De bedoeling van deze studie is om onze vriendschap met Jezus sterker te maken. Door de kracht van de Heilige Geest en door de waarheid van Gods Woord, zal ons ‘vlees’ aan het licht komen en kan ermee afgerekend worden, kunnen onze zonden worden weggewassen en kunnen de leugens, die ons inklemden, worden ontworteld. Als we onze ogen op Jezus richten – wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan – belanden we niet op het verkeerde spoor zoals in het verhaal hierboven van de bruid. De almachtige God heeft ons apart gezet voor een intieme vriendschap met Hem. Als we in Jezus blijven, onze “ware wijnstok”, zullen onze harten worden gevuld tot overvloeiends toe en zullen onze voeten standvastig worden op de weg naar vrijheid.

🕗 Periode 2 / Dag 51 – 🌲Pad 9. De Weg Naar Vrijheid   –   📌 Joh. 1:12  | 

Print

Comments are closed.