52 – De God Die Met Niets Vergeleken Kan Worden

🕗 Periode 2 / Dag 52 – 🌲Pad 9. De Weg Naar Vrijheid   –   📌 Joh. 1:12  | 

📖 Ex. 34:1-10 (vs. 6: Wat een grote God)

Jesaja was doodsbang. Hij zag rook omhoog warrelen tussen de schuddende pilaren. Onder hem beefde de grond. De aanwezigheid van God vulde de tempel. Plotseling riepen stemmen… (Jes. 6:1-8). Wat zeiden ze eigenlijk? “Liefdevol, liefdevol, liefdevol” of “Rechtvaardig, rechtvaardig, rechtvaardig”? Nee, de stemmen verklaarden: “Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen…”. Als de Bijbel een tipje van de sluier oplicht wat betreft de aanbidding in de hemel, dan spreekt het over talrijke menigten die Gods heiligheid prijzen. Waarom? Heilig zijn betekent: apart gezet, anders dan alle anderen. Dat zie je in elke eigenschap van God die je maar kan noemen. Neem b.v. liefde. Niemand houdt van jou zoals God. Niemand is zo rechtvaardig, of zo vriendelijk, of rechtmatig, of zo krachtig. Bij Hem is geen onvolkomenheid die afbreuk doet aan welk aspect dan ook van Zijn karakter.
Deze menigten zijn bevangen door ontzag voor Gods aanwezigheid. In feite zeggen ze tegen God: “U bent ongelofelijk! Er is niets en niemand als U!”. Wat een grote God! Wat een wonder dat deze heilige God koos om in ons te wonen (1 Kor. 3:16,17). En daarom vraagt Hij van ons dat wij ons van de zonde afhouden. Bij God past geen kwaad. Laten we daarom besluiten onze tempel in orde te houden voor God.

🔨 Neem tijd om na te denken wie God is – en aanbid Hem. Onthoud dat Hij aan jouw kant staat. Put kracht uit Hem en weersta het kwaad.

🕗 Periode 2 / Dag 52 – 🌲Pad 9. De Weg Naar Vrijheid   –   📌 Joh. 1:12  | 

Print

 
Don`t copy text!