53 – Verandering Van Je Hart

🕗 Periode 2 / Dag 53 – 🌲Pad 9. De Weg Naar Vrijheid   –   📌 Joh. 1:12  | 

📖 Ezech. 36:22-32 (vs. 25-27: Nieuw leven en een rein hart)

Deze mensen leken alle hoop verloren te hebben! Ondanks Gods voortdurende goedheid en genade voor hen, bleven ze zoeken naar de gunst van afgoden en hadden een ellendig zondig leven. God had Israël gevraagd om Zijn karakter te weerspiegelen naar de andere volken. Hij wilde dat iedereen Hem zou leren kennen. Gelukkig liet God het hier niet bij. In dit gedeelte spreekt Hij Zijn plan uit om nieuwe mensen te vormen die Hem konden en wilden weerspiegelen.
Door Jezus zijn we erfgenamen aan deze grote belofte. In Jezus heeft God ons de mogelijkheid gegeven om in vriendschap met Hem te wandelen en te leven volgens Zijn normen. Door het kruis kunnen onze zonden worden gereinigd en onze afgoden worden vernietigd. Hij heeft een nieuw hart in ons gelegd dat kan reageren op Zijn stem, die wij kunnen herkennen en gehoorzamen. We kunnen zo’n nieuw leven beginnen als we eerst gaan begrijpen wie God is en wat Hij voor ons deed in Jezus Christus. Vervolgens moeten deze waarheid geloven en er naar handelen. Als we God gehoorzamen in welke situatie dan ook, zullen we voortdurend genieten van Zijn diepe aanwezigheid in ons en van Zijn bescherming.

🔨 Schrijf in je eigen woorden wat God in jou heeft bewerkt om een heilig leven te leiden.

🕗 Periode 2 / Dag 53 – 🌲Pad 9. De Weg Naar Vrijheid   –   📌 Joh. 1:12  | 

Print

 
Don`t copy text!