65 – Gerechtigheid Is Uit Genade

🕗 Periode 2 / Dag 65 – 🌲Pad 9. De Weg Naar Vrijheid   –   📌 Deut. 6:4-5  | 

📖 Filip. 3:2-16 (vs. 7-9: Wij kunnen Gods gerechtigheid niet verdienen)

Voordat Paulus christen werd besteedde hij veel tijd aan het gehoorzamen van Gods wet. Hij hoopte Gods goedkeuring te krijgen en aan het eeuwige oordeel te ontkomen door zeer ijverig de wet na te komen. Door zijn nauwgezette manier van het handhaven van de wet beschouwde hij zichzelf rechtvaardig. Zijn inzicht veranderde echter drastisch toen hij zelf Jezus ontmoette. Hij realiseerde zich toen dat Jezus echt de Zoon van God was. Alles wat hij tot nu bereikt had door eigen inspanning beschouwde hij als vuilnis. In feite begon hij in te zien dat zijn beeld van gerechtigheid door werken net zo erg was als de zonde zoals hij die zag van anderen. Langzamerhand drong de waarheid door tot Paulus: gerechtigheid is niet iets wat je kunt verdienen door eigen werken. Gerechtigheid is een geschenk dat God ons aanbiedt.
Voor Paulus begon een nieuw leven waarin hij de aanwezigheid van God kon gaan ervaren toen Hij ging geloven dat Jezus voor Hem was gestorven. Een moment om niet te vergeten; niet meer hoeven te streven naar goedkeuring! Paulus wilde zich meer en meer verdiepen in de God die hem accepteerde en die hem had geroepen in Zijn aanwezigheid.

🔨 Span jij je nog steeds in om ‘goed genoeg’ te willen zijn voor God? Kun je aanvaarden dat je gerechtigheid alleen van Jezus kan ontvangen?

🕗 Periode 2 / Dag 65 – 🌲Pad 9. De Weg Naar Vrijheid   –   📌 Deut. 6:4-5  | 

Print

 
Don`t copy text!