68 – Veel Waarde Voor God

🕗 Periode 2 / Dag 68 – 🌲Pad 9. De Weg Naar Vrijheid   –   📌 Deut. 6:4-5  | 

📖 Jes. 43:1-8 (vs. 4: We zijn kinderen van de Koning)

Rosamma, een jonge Indiase vrouw, kon zich niet herinneren dat er ooit liefdevolle woorden naar haar waren uitgesproken, voordat ze in Jezus was gaan geloven. Haar waardigheid vond ze in haar prestaties. Toen ze op een bepaald moment complimenten kreeg van haar christen-echtgenoot, kon ze bijna niet geloven dat hij het meende. Op een dag realiseerde ze zich dat het een leugen was die haar zo argwanend maakte. Dat maakte ook dat ze het ware beeld van hoe God over haar dacht naast zich neerlegde. Ze ging inzien dat ze geliefd was door God. Het was alsof God haar influisterde: “Je bent kostbaar voor mij”.
Satan probeert door middel van leugens onze zekerheid van Gods onvoorwaardelijke liefde weg te roven. In 1 Joh. 3:1 vinden we waar onze waarde en identiteit nu echt ligt: “Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook)”. Het is belangrijk om de betekenis hiervan goed te begrijpen. Anders worden we gemakkelijk op het verkeerde spoor gezet door ongeloof of angst en zijn we voortdurend op zoek naar acceptatie of dingen die ons niet verder helpen.

🔨 Ben je er zeker van dat je jezelf mag zien als een kind van God? Wat betekent dat voor je?

🕗 Periode 2 / Dag 68 – 🌲Pad 9. De Weg Naar Vrijheid   –   📌 Deut. 6:4-5  | 

Print

Comments are closed.