3 – Het Sneeuwbaleffect Van Zonde

🕗 Periode 3 / Dag 3 – 🌲Pad 9. De Weg Naar Vrijheid   –   📌 Jer. 29:11  | 

📖 Num. 32:11-27 (vs. 23: Zonde kan invloed hebben op volgende generaties)

Hoe belangrijk is de gehoorzaamheid van één persoon in een wereld van miljoenen mensen? Mozes wist dat het heel belangrijk is om gehoorzaam te zijn. Hij had meegemaakt dat de zonde van slechts 10 mannen een hele generatie had vernietigd. In hoeverre zonde gevolgen heeft voor iemands leven, hangt af van de situatie. Maar elke handeling van ongehoorzaamheid tegen God brengt een golf van vernietiging teweeg. De gevolgen kunnen beperkt blijven tot de persoon zelf, maar soms kunnen hele generaties van een volk daardoor beïnvloed worden. We kunnen zonde wel een tijdje verbergen, maar uiteindelijk zal God ons er op wijzen en moeten we daar verantwoording over afleggen. Als christen moet je zonde serieus nemen. Het doet God verdriet als we zondigen en we doen er anderen pijn mee. Ook geeft het de satan een opening in onze gedachten en emoties. Herhaalde zonden veroorzaken een manier van handelen en denken die steeds moeilijker te doorbreken is. Het ergste gevolg van zonde is dat het onze relatie met God verstoort. Gelukkig is Jezus getrouw om ons te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid als wij berouw hebben en vergeving vragen (1 Joh. 1:9). Maar toch moeten we proberen om zonde in ons leven geen kans te geven.

🔨 Heb jij zonden in je leven (gehad) die gevolgen hebben voor jezelf of voor anderen? Kan je daar met God over praten? Vraag Hem dan om vergeving.

🕗 Periode 3 / Dag 3 – 🌲Pad 9. De Weg Naar Vrijheid   –   📌 Jer. 29:11  | 

Print

Comments are closed.