7 – Het Altaar Van Verzoening

🕗 Periode 3 / Dag 7 – 🌲Pad 9. De Weg Naar Vrijheid   –   📌 Jer. 29:11  | 

📖 Ex. 27:1-19 (Onze zonden bij God brengen)

Chris had zich nog nooit zo slecht gevoeld. Zijn laatste vriendin had hem verlaten. Ze had gezegd dat ze genoeg had van zijn feesten en zijn drinken. Plotseling ging hij inzien hoe egoïstisch hij had geleefd. Maar hoe kon hij overnieuw beginnen? Hij had niets om zijn egoïstisch gedrag met God goed te maken. Toen ging er een lichtje bij hem branden. Wat hij vroeger als kind in de kerk gehoord had was waar! Jezus heeft de prijs voor zijn zonden reeds betaald. Met lege handen, maar toch met geloof in zijn hart, vroeg Chris vergeving. Hij beleed zijn egoïsme en ontdekte een heel nieuwe relatie met God. God ontwierp de tabernakel en alle gebruiken daaromheen met een speciaal doel. Hij wilde de Israëlieten leren dat Hij een relatie met hen wilde. Met de zonden die hen van God scheidden, kon bij het altaar afgerekend worden. Want de mensen en God konden weer tot elkaar komen als de zonden werden beleden en als het bloed van het offer had gevloeid. Als wij Jezus aannemen als onze Redder, komen we als het ware ook bij dit altaar. Net als Chris bekeren we ons en geloven we dat Jezus met Zijn bloed betaald heeft voor onze zonden. De dood van Jezus aan het kruis heeft de kracht van zonde in ons gebroken. Daarom kunnen we eeuwig leven ontvangen. Voor ons als christenen blijft dit altaar een sleutel naar vrijheid en naar een intieme relatie met Jezus. Elke keer als wij zonde in ons leven hebben, zijn we vrij om naar God te gaan, onze zonde te belijden en vergeving te ontvangen. Het bloed van Jezus is altijd beschikbaar om ons schoon te wassen en de relatie met Hem te herstellen.

🔨 Stel je eens voor dat je naar God toegaat met zonde in je leven. Komt dat beeld overeen met de bijbelse waarheid?

🕗 Periode 3 / Dag 7 – 🌲Pad 9. De Weg Naar Vrijheid   –   📌 Jer. 29:11  | 

Print

Comments are closed.