12 – De Opstanding Komt!

🕗 Periode 3 / Dag 12 – 🌲Pad 9. De Weg Naar Vrijheid   –   📌 Heb. 11:1  | 

📖 Hand. 14:10-21 (vs. 14-16: Leef waardig aan je roeping)

Tijdens Paulus leven geloofden maar weinig Joden in de opstanding. En nog minder mensen durfden te geloven dat zij van de dood gered zouden worden. Wist Paulus dat misschien ook niet toen hij vertelde dat hij er alles aan deed om zijn geweten zuiver te houden? Het klonk misschien ook zo in de oren van Felix, maar dat is niet het hele verhaal. Paulus vertelde dit alleen maar om nog een keer uitgenodigd te worden bij Felix. Tijdens dat tweede bezoek vertelde hij hoe je wel een zuiver geweten kan krijgen, namelijk door Jezus. Alhoewel Paulus zeker was van eeuwig leven door Jezus, deed hij er alles aan om in ieder aspect uit te blinken. Telkens weer riep hij mensen op om een waardig leven te leiden zoals God dat bedoeld heeft. Wij moeten ook ons best doen om ons geweten zuiver te houden. De Heilige Geest wil ons daarbij helpen. Hij doet dit door zonde te openbaren. De Heilige Geest stimuleert ons hierdoor om een heilig leven te leiden.

🔨 Vraag de Heilige Geest om je te helpen een zuiver leven te leiden.

🕗 Periode 3 / Dag 12 – 🌲Pad 9. De Weg Naar Vrijheid   –   📌 Heb. 11:1  | 

Print

Comments are closed.