23 – Introductie: Aanbidding

🕗 Periode 3 / Dag 23 – 🌲Pad 10. Aanbidding   –   📌 Gal. 5:22  | 

📖 1 Kron. 16:1-43 (Geef God eer)

Veel mensen denken dat aanbidding is: iets voor de zondag; het zingen van liederen, het lezen van de Bijbel, het staan en knielen en het bidden. Maar dit zijn eigenlijk manieren waarop wij onze aanbidding laten blijken. Op dezelfde manier dat wij eer, respect en ontzag hebben voor de koningin of de minister-president, geven wij dat ook aan de Koning der Koningen, Jezus Christus. In deze tijd van aanbidding mogen we ons naar Hem uiten om wie Hij is, wat Hij voor ons gedaan heeft en de manier waarop Zijn wonderbaarlijke liefde ons bemoedigd en kracht geeft. Als ons leven zich niet verhoudt tot onze liefde voor Hem, zijn de woorden die wij zingen tijdens mooie aanbiddingsliederen zonder inhoud. Jezus vertelde aan de Farizeeërs: “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij” (Matt. 15:8). Hij wees naar de echtheid van aanbidding toen Hij zei: “God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid” (Joh. 4:24).
In Joh. 4 worden vier aspecten van aanbidding benadrukt. Allereerst: God is geest. God is het begin van aanbidding. Als we beseffen hoe goed en hoe liefdevol Hij is, dan voelen we ons vrij om onze liefde en emotie naar Hem toe te uiten. Ten tweede: wie Hem aanbidden. Een echte aanbidder is iemand die zich geheel overgeeft aan Hem. Iemand, die durft te verklaren dat hij of zij tot God behoort en wat er ook gebeurt Hem zal gehoorzamen. Ten derde: moeten aanbidden in geest. Jezus verklaarde dat de manier of de plaats van aanbidding niet zo belangrijk zijn. Wat wel belangrijk is, is de aanraking van God diep van binnen, in je geest. Echte aanbidding is: het uiten van wie God is, voor wat Hij al gedaan heeft, wat Hij doet en zal gaan doen. Ten vierde: en in waarheid. Als laatste legt de Here Jezus er de nadruk op dat de Vader op zoek is naar een speciale aanbidder; iemand die reageert op Gods Woord en die oprecht is in zijn of haar reactie naar God.
Als je kijkt naar het aanbidden van christenen dan zien we heel veel verschillen. Voor de een is aanbidding het geluid van de eeuwen-oude gezangen, door een kerkkoor gezongen. Voor anderen betekent het, het klappen, het luid roepen, en het prijzen met opgeheven handen zoals in de ‘vrijere’ gemeentes. De een aanbidt met wierook en het opzeggen van gebeden, terwijl anderen dat doen met orgels, trompetten of electrische gitaren. Terwijl bewoners van andere landen God op hun manier aanbidden door middel van dans, en het slaan op trommels enz.
Welke manier is nu de juiste? Het antwoord daarop is niet moeilijk. Zij zijn allemaal goed. Iedere manier waarop we ons uiten, en die werkelijk uit ons hart komt, vindt God heerlijk. In de Bijbel vinden we een hele reeks van uitingen: van het luid roepen, het springen, dansen, het gebruik van cimbalen tot het in stilte neerknielen. Het Griekse woord voor aanbidding is: Proskuneo. De oorspronkelijke vertaling hiervan is: het neervallen en kussen. God wil dat we die intimiteit met Hem zullen hebben in de aanbidding. Als wij onze liefde uiten tot God in aanbidding, zal Zijn reactie zijn dat Hij zich bij ons bekend zal maken op een bijzondere manier.
Door de Bijbel heen kunnen we zien dat Gods kinderen genezen en bevrijd worden en kracht ontvangen wanneer zij aanbidden. Ook gebeurt dit vandaag de dag nog. En wij zullen veranderen doordat we gemeenschap hebben met een God die volmaakt is in liefde en heiligheid.

🕗 Periode 3 / Dag 23 – 🌲Pad 10. Aanbidding   –   📌 Gal. 5:22  | 

Print

Comments are closed.