25 – Muziek Maken Om God Te Prijzen

🕗 Periode 3 / Dag 25 – 🌲Pad 10. Aanbidding   –   📌 Gal. 5:22  | 

📖 1 Kron. 6:31-32,48,49 (vs. 32: Dienen als instrument voor God)

Naast muziek bestaat er geen ander medium dat op die manier een boodschap weergeeft. Sommige groepen geven hun boodschappen zoals sociale veranderingen, sex en andere levensstijlen door op een heftige manier. Maar God heeft een ander doel met muziek. Door de muziek heen wil Hij Zichzelf laten zien, zodat ons hart naar Hem uitgaat in aanbidding. Door de hele Bijbel heen kunnen we lezen dat het ‘maken van muziek’ een bediening, een taak of plicht was. Sommige musici hadden de gave gekregen voor dit doel. Het is niet de zo dat deze gave alleen maar gebruikt wordt voor in de kerk. Een groep klassieke musici in Londen, die voor zowel kerkelijk als niet-kerkelijk publiek uitvoeringen geeft, heeft een befaamde klarinettist. Deze muzikant ervaart dat de Heilige Geest door zijn muziek heen werkt onder het publiek. Het gaat er niet om waar we spelen maar waarom we spelen. Dat maakt het verschil.

🔨 Op wat voor een manier kun jij je gaven gebruiken om eer te geven aan God?

🕗 Periode 3 / Dag 25 – 🌲Pad 10. Aanbidding   –   📌 Gal. 5:22  | 

Print

Comments are closed.