26 – Verzoeking Tot Het Uiterste

🕗 Periode 3 / Dag 26 – 🌲Pad 10. Aanbidding   –   📌 Gal. 5:22  | 

📖 Matt. 4:1-11 (vs. 9-10: Aanbidding is alleen voor God)

In deze derde verzoeking laat satan zien wat hij wil bereiken. Waar hij op uit is, is onze aanbidding. In plaats van God te aanbidden wil hij dat wij voor hem neerknielen en hem volgen. Om dit te bereiken is hij bereid alle koninkrijken van de aarde aan Jezus te geven. Maar zoals Jezus verklaart: alleen God is onze aanbidding waard. Hij alleen is volmaakt in al Zijn werken, Zijn gedachten en houding. Aanbidding is de enige juiste uiting naar onze Grootste en Almachtige God toe.
Als we satans verlangen zien om aanbeden te worden, dan licht dat een tipje van de sluier op van de enorme waarde die aanbidding heeft. De drang om aanbeden te worden, begon al voordat God ons schiep (Jes. 14:12-15). Hij probeerde Jezus die fout te laten maken, en hij probeert ons nog steeds te verleiden om hem te aanbidden (Rom. 1:25). Aanbidding is onze zwaarste verdediging tegen zijn doortrapte leugens en verleidingen. En het houdt ons geestelijk gericht op God. Let op dat je aanbidding naar niets en niemand anders uit gaat dan naar onze machtige God.

🔨 Welke verleidingen zijn over jouw pad gekomen, die als een val waren om je van God vandaan te trekken? Neem een besluit om de volgende keer de aanval af te slaan met aanbidding.

🕗 Periode 3 / Dag 26 – 🌲Pad 10. Aanbidding   –   📌 Gal. 5:22  | 

Print

Comments are closed.