27 – Koninklijk Ontvangst

🕗 Periode 3 / Dag 27 – 🌲Pad 10. Aanbidding   –   📌 Gal. 5:22  | 

📖 Psalm 100:1-5 (Aanbidding met dankzegging en een loflied)

Probeer je eens voor te stellen dat je in het paleis van de koningin wordt uitgenodigd. Als de grote dag aanbreekt en we de poorten van het paleis naderen, worden ze voor ons opengedaan en worden we verwelkomd. Op dat moment hebben we weinig instructies nodig hoe we de koningin zullen naderen om haar te bedanken en te eren. Dit voorbeeld laat ons zien hoe we dichter tot God kunnen komen. Jezus, de Koning der koningen, heeft ons allemaal uitgenodigd om dicht bij Hem te komen. Zijn offer aan het kruis heeft de poorten voor ons geopend zodat wij niet tot Hem hoeven te naderen met angst en zorgen. Hij wil dat we tot Hem komen met oprechte dankbaarheid. Als we binnen zijn, zal onze dank overgaan in aanbidding en we zullen verbaasd staan van Zijn majesteit en Zijn grootheid. Zowel dankbaarheid als Hem prijzen maakt God blij en het brengt ons in Zijn nabijheid. Het is niet zo dat we iedere keer deze methode toe moeten passen om in Zijn aanwezigheid te komen. Maar het danken en prijzen zijn vitale onderdelen in echte aanbidding.

🔨 Gebruik deze Psalm als begin voor je eigen stille tijd. Door een eigen melodie en woorden te maken mag je in Zijn aanwezigheid komen.

🕗 Periode 3 / Dag 27 – 🌲Pad 10. Aanbidding   –   📌 Gal. 5:22  | 

Print

Comments are closed.