32 – Komen In Zijn Tegenwoordigheid

🕗 Periode 3 / Dag 32 – 🌲Pad 10. Aanbidding   –   📌 Jak. 1:22  | 

📖 2 Kron. 5:1-15 (vs. 13-14: Het verwelkomen van Gods tegenwoordigheid)

Dit gedeelte heeft aanbiddingsleiders geïnspireerd ernaar te streven dat iedereen tijdens de aanbidding door de glorie van God wordt aangeraakt. De vraag is alleen hoe? In dit Bijbelgedeelte vult de glorie van God de tempel en is Zijn aanwezigheid zo sterk dat de priesters niet konden blijven staan.
Dit gebeurde niet zomaar toevallig. De priesters moesten zich nauwgezet aan alle door God gegeven voorschriften (wat betreft lofprijzing) houden. Dit hield in dat ze zichzelf, het volk en de tempel reinigden. Als de muzikanten en de zangers aanbaden, waren ze zo één dat ze ook een ‘eenstemmig geluid’ maakten.
Er is geen speciale formule om dit te bereiken. De enige manier waarop Gods Geest onder ons kan werken, is als we gehoorzaam zijn, een rein hart hebben en er eenheid in de gemeente is. Dit geldt vooral voor degenen die de dienst leiden.

🔨 Een reden dat je niet echt het gevoel hebt deel te nemen aan de aanbidding kan zijn omdat je met je gedachten ergens anders bent. Vraag God om je hart te reinigen.

🕗 Periode 3 / Dag 32 – 🌲Pad 10. Aanbidding   –   📌 Jak. 1:22  | 

Print

 
Don`t copy text!