33 – Aanbidding Is Oorlog

🕗 Periode 3 / Dag 33 – 🌲Pad 10. Aanbidding   –   📌 Jak. 1:22  | 

📖 2 Kron. 20:15-30 (Door aanbidding kan God Zijn kracht vrijgeven)

God wil dat wij onderkennen dat aanbidding een agressieve daad in de Geest is. Aanbidding verdrijft de machten van de duisternis, het overwint onze angsten en het geeft nieuw geloof en hoop. Dit Bijbelgedeelte laat zien dat Israël meer vertrouwen in God had dan in zijn eigen militaire kracht; de leiders laten een koor voor het leger uitgaan om de Heer te prijzen. De Heer roept ook ons op om te strijden omdat Zijn Koninkrijk en het welzijn van de hele schepping op het spel staan. Als we echter van onze eigen kracht uitgaan zullen we snel moe en verslagen worden. We moeten natuurlijk niet denken dat geestelijke liederen zingen een truc is om de vijand te overwinnen. Wij aanbidden God en God verslaat de vijand. Als we het gevoel hebben ten onder te gaan in de strijd moeten we ons volledig richten op God en Hem prijzen. Als we dat doen, geeft Hij ons het machtigste wapen op aarde.

🔨 Als je het idee hebt dat je aangevallen wordt, hoe reageer je dan naar God? Richt je op Jezus door lofprijs en aanbidding.

💡 Joz. 6:20

🕗 Periode 3 / Dag 33 – 🌲Pad 10. Aanbidding   –   📌 Jak. 1:22  | 

Print

Comments are closed.