45 – Waar God Van Houdt … En Wat Hij Haat

🕗 Periode 3 / Dag 45 – 🌲Pad 11. Gebed En Voorbede   –   📌 Matt. 6:33  | 

📖 Jak. 2:1-13 (Leren wat op Gods hart is)

Als we iemand heel goed leren kennen, weten we ook snel waar iemand van houdt. De Bijbel, Gods geschreven woord, laat ons zien waar God van houdt …. en wat Hij haat. Als we dit weten, kunnen we bidden op een manier dat het God verheugt. Hieronder volgen enkele voorbeelden.
God houdt van Zijn volk. Door de hele Bijbel heen zien we geweldige voorbeelden van Gods liefde voor zijn volk. God houdt ook van genade. Micha 7:18 laat zien dat God ervan houdt om genadig te zijn. Hij houdt ook van rechtvaardigheid: “Want Ik, de Here, houd van gerechtigheid” (Jes. 61:8). En hij houdt van vrijgevigheid (2 Kor. 9:7). We denken bij ‘geven’ vaak alleen aan geld geven. Maar we kunnen vrijgevig zijn met alles: met onze tijd, onze talenten, onszelf. God is vrijgevig en Hij houdt ervan als we bidden voor een zegen voor anderen.
God is rechtschapen. Als gevolg hiervan heeft Hij een afkeer van alle vormen van slechtheid. Hetgene wat God het meest haat is afgoderij (iets of iemand meer liefhebben dan Hem). God haat ook onrechtvaardigheid en discriminatie (mensen anders behandelen vanwege hun ras, status of aantrekkelijkheid). Spr. 6:17-19 noemt zeven andere zaken waar God een afkeer van heeft: hoogmoed, liegen, moorden, slechte plannen smeden, met plezier kwaad doen, vals getuigen en verdeeldheid zaaien onder elkaar.

🔨 Zoek de woorden op “God [of de Here] houdt van” in de Bijbel en lees waar God van houdt.

🕗 Periode 3 / Dag 45 – 🌲Pad 11. Gebed En Voorbede   –   📌 Matt. 6:33  | 

Print

Comments are closed.