49 – Gebeden Die Naties Doen Schudden

🕗 Periode 3 / Dag 49 – 🌲Pad 11. Gebed En Voorbede   –   📌 Matt. 6:33  | 

📖 Ex. 32:7-14 (vs. 11-14: De kracht van gebed)

God zou gemakkelijk Zijn wil kunnen opdringen aan de wereld maar het is niet Zijn karakter om over ons te heersen met een ijzeren vuist. Hij wil dat wij van Hem houden en Hem gehoorzamen vanuit onze eigen keuze. Hij wil ook dat wij als partners van Hem in gebed met Hem meewerken om situaties te veranderen die tegen Zijn wil ingaan. Deze uiterlijke onbaatzuchtige (niet egoïstische) soort van gebed wordt voorbede genoemd. Het betekent letterlijk tussenbeide komen. Voorbidders zoeken Gods hulp voor mensen, steden en naties.
De trouwe gebeden van een kind van God kunnen de toekomst van een natie veranderen. In 1 Sam. 7:5-9 staat dat de mensen in Israël een invasie van de vijand te wachten stond en dat ze de profeet Samuël smeekten om voor hun voorbede te doen bij de Heer. Samuël zei dat hij dat alleen zou doen als ze zouden stoppen met het aanbidden van afgoden en hun zonden zouden belijden. Toen ze dat deden riep Samuël tot God voor hen en God redde hen uit de handen van hun vijanden.

🕗 Periode 3 / Dag 49 – 🌲Pad 11. Gebed En Voorbede   –   📌 Matt. 6:33  | 

Print

Comments are closed.