57 – Toenemende Kracht Van Het Gebed

🕗 Periode 3 / Dag 57 – 🌲Pad 11. Gebed En Voorbede   –   📌 Heb. 11:6  | 

📖 Esther 4:1-17 (vs. 15-16: Het belang van gezamenlijk gebed)

Als we kijken naar de instructies van Esther zien we dat zij het belang inzag van samenwerking in gebed om zo de kracht van God vrij te zetten. Gebed houdt ons in overeenstemming met Gods wil en wanneer we samen bidden is er een uitstorting van Zijn kracht. In Matt. 18:19 zegt Jezus: “Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is”. Een paar jaar geleden zag een groep Braziliaanse voorgangers Gods kracht van dichtbij toen zij bij elkaar kwamen om voor hun land te bidden. Geleid door de Heilige Geest baden zij vastberaden voor meer voorbidders en voor de verspreiding van het evangelie in Brazilië. Een van de aanwezigen kreeg later bijna een miljoen Christenen bij elkaar om te bidden voor Brazilië gedurende een periode van 31 dagen. Sinds die belangrijke gebedssamenkomst hebben vele miljoenen Brazilianen Jezus in hun hart aangenomen. Samenwerking in gebed is iets waar ook diegenen die zelf bidden voordeel uit halen. Esther werd ongetwijfeld getroost en bemoedigd en ontving een strategie om bij de koning in de gunst te komen. Wij zullen óók zien dat gezamenlijk gebed instructie, correctie, inspiratie en richting geeft voor ons leven. De Heilige Geest leidt niet alleen onze gebeden maar maakt ze ook krachtig door Zijn geweldige kracht.

🔨 Kun je een nood bedenken waar je voor zou kunnen bidden? Indien mogelijk vraag dan 2 of 3 anderen om met jou samen daarvoor te bidden.

🕗 Periode 3 / Dag 57 – 🌲Pad 11. Gebed En Voorbede   –   📌 Heb. 11:6  | 

Print

 
Don`t copy text!