59 – Jezus De Voorbidder

🕗 Periode 3 / Dag 59 – 🌲Pad 11. Gebed En Voorbede   –   📌 Heb. 11:6  | 

📖 Joh. 17:1-26 (Jezus als voorbeeld voor ons)

Het maakte niet uit hoe vaak de mensen die in Jezus’ buurt waren Hem afwezen. Hij bleef Zijn liefde uitstorten voor Zijn mensen. Jezus was en is de perfecte voorbidder. Er is nooit een moment dat Hij het niet meer ziet zitten met ons. Wij zouden Zijn voorbeeld altijd moeten blijven volgen wanneer we bidden voor de mensen die nog niet tot het geloof in Jezus Christus gekomen zijn. Nergens is Jezus’ rol als voorbidder beter te zien als in Joh. 17. Hij begint met het zoeken van de aanwezigheid van God, Zijn Vader, en Hij geeft een overzicht van zijn taak/bediening hier op aarde (vers 1-5). Hierna bidt Hij voor Zijn discipelen (vers 6-19). Uiteindelijk bidt Hij voor alle gelovigen, inclusief diegenen die er nog bij zullen komen (vers 20-26). Zelfs op het kruis bleef Jezus nog voorbede doen. Hij vroeg de Vader om Zijn moordenaars te vergeven (Lucas 23:34). Vandaag zit Jezus op de troon aan de rechterhand van God, maar Hij doet nog steeds voorbede voor ons. Jezus leeft als voorbidder. Laat dat ook een kenmerk van óns leven worden.

🔨 Wat heb jij geleerd van Jezus’ gebedsleven? Voor wie doe jij voorbede? Probeer eens wat vaker te luisteren naar God of Hij iemand of iets aanreikt waarvoor jij kunt gaan bidden. Wees gevoelig voor de Heilige Geest en laat je leiden in je gebeden.

🕗 Periode 3 / Dag 59 – 🌲Pad 11. Gebed En Voorbede   –   📌 Heb. 11:6  | 

Print

Comments are closed.