61 – Introductie: Tijd Met God Alleen

🕗 Periode 3 / Dag 61 – 🌲Pad 12. Tijd Met God Alleen   –   📌 Heb. 11:6  | 

📖 Psalm 84 (vs. 1,2: Behoefte hebben om met God te zijn)

Terwijl zijn klasgenoten tijdens de middagpauze gingen lunchen, besteedde Edwin elke dag deze tijd aan Bijbellezen. Edwin, die in Zuid-Afrika woont, had al heel snel een gewoonte gemaakt van deze manier van tijd met God doorbrengen nadat hij tot geloof was gekomen. Edwin had echt honger naar God. Toch wist hij niet zeker of hij dit vol kon houden vanwege zijn huiswerk, school, sportactiviteiten en vriendschappen.
Omdat Edwin ‘s ochtends om 5 uur ging hardlopen moest hij op een ander tijdstip tijd met God doorbrengen. Elke dag, als de bel ging voor de middagpauze, haastte Edwin zich naar zijn kamer om de Bijbel te lezen en te bidden. Wat hij toen nog niet in de gaten had, was dat hij zich een discipline was gaan aanleren die we als christenen ‘stille tijd’ noemen. Dit is tijd die we apart zetten om in stilte met God te praten en Zijn Woord te lezen. Het belangrijkste doel hiervan is om een intieme relatie met God op te bouwen.
Edwin, nu zendeling, denkt achteraf dat dit een van de belangrijkste beslissingen is geweest in zijn persoonlijk geestelijk leven. Net zoals David in Psalm 84 wilde hij God leren kennen en in Zijn aanwezigheid zijn. Een behoefte die sterker was dan wat dan ook, zelfs eten. Hieronder zijn een aantal ideeën genoemd die je kunnen helpen om stille tijd te houden.
Wanneer en hoe hou je stille tijd en wat moet je doen?

  • Ga naar een plaats waar je alleen kunt zijn (Lucas 22:39)
  • Zet een bepaalde tijd van de dag apart die voor jou haalbaar is. Bedenk wel dat God het beste verdient, niet de tijd die overblijft (Dan. 6:10)
  • Begin met 15-20 minuten per dag en maak daar wat meer van naarmate je relatie met God gaat groeien
  • Kies een tijd voor Bijbellezen en om te bidden
  • Probeer datgene wat je leert ook toe te passen (Jak. 2:17)

Waarom zou je stille tijd houden?

  • We leren God kennen: Zijn natuur, Zijn karakter en Zijn wegen
  • We leren begrijpen hoe groot Zijn liefde voor ons is
  • In stilte kunnen we leren Gods stem te verstaan
  • We ontvangen kracht om zonde en zwakheden te overwinnen
  • God kan ons leven leiden (Markus 1:35-38)

De beste investering die we in ons leven kunnen doen is tijd door te brengen met God. Van Mozes is bekend dat hij met God sprak als een vriend omdat hij zo intens met God omging (Ex. 33:11). In Zijn stille tijd in de hof van Getsemane ontving Jezus kracht om de lijdensweg naar het kruis te ondergaan. Ook wij kunnen vriendschap, kracht, wijsheid en liefde in overvloed vinden als we tijd met God alleen nemen. Onthoud dat het ook Gods verlangen is om met ons om te gaan.

🔨 Lees ook eens de artikelen ‘Stille tijd’ en ‘Praten met God’ voorin het D.T.P. boek.

🕗 Periode 3 / Dag 61 – 🌲Pad 12. Tijd Met God Alleen   –   📌 Heb. 11:6  | 

Print

Comments are closed.