69 – Een Intenser Contact Met God Krijgen

🕗 Periode 3 / Dag 69 – 🌲Pad 12. Tijd Met God Alleen   –   📌 Psalm 119:11  | 

📖 Ezech. 47:1-12 (vs. 1-12: De Heilige Geest volgen)

Ezechiël kreeg een visioen over water dat onder de drempel van het huis (tempel) door stroomt. De stroom wordt uiteindelijk een krachtige rivier. Dit is een prachtig en belangrijk beeld van het genezende en levendmakende water dat ontstaat en stroomt vanuit de Geest van God. Het begint bij het hart van God en verspreidt zich om leven te brengen daar waar het stroomt. Degene die bij de rivier komen zullen worden gevoed en genezen en helemaal worden vernieuwd. God nodigt ons uit om te komen drinken ? als het ware midden in de rivier te springen en diep in de stroom van Zijn Heilige Geest te staan. Dat was ook wat Jezus bedoelde toen Hij zei: “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” (Joh. 7:37,38). Wanneer we weten dat de Heilige Geest in onze tempel woont, kunnen we een kanaal zijn waar het levende water doorheen stroomt naar anderen toe. We hoeven niet bang te zijn om ons tijdens onze stille tijd helemaal open te stellen voor de Heilige Geest. Door Zijn werk in ons zullen we kracht ontvangen en vrucht gaan dragen waardoor we voor anderen tot zegen kunnen zijn.

🔨 Sta jij in de rivier of sta je aan wal alles een beetje te bekijken? Of sta je tot je knieën toe in het water? Of ben je al kopje onder gegaan? Sta Gods Geest toe jou te brengen naar diepere plaatsen in de rivier van het levende water.

🕗 Periode 3 / Dag 69 – 🌲Pad 12. Tijd Met God Alleen   –   📌 Psalm 119:11  | 

Print

Comments are closed.